Meer blogberichten

Als u wilt schenken doe het dan nog dit jaar!

December is traditiegetrouw de kalendermaand de maand bij uitstek om te schenken. Hoe fijn is het om met “warme hand” te schenken, de kinderen en/of de kleinkinderen er van kunnen zien te genieten en mogelijk voor u een besparing box 3 heffing voor volgend jaar. JubeltonEr ligt nu een nieuw regeerakkoord. Daarbij is het duidelijk […]

Lees meer...

Oud en Nieuw

Oud en nieuw 2021/2022 vieren is dit jaar niet anders dan vorig jaar. Opnieuw worden we beperkt in het aantal gasten dat je thuis mag ontvangen en het vervoeren en afsteken van oudejaarsvuurwerk is ook nu verboden. Het lijkt op oud nieuws. Cijns & ErfzakenHet jaar 2021 loopt ten einde. In alle opzichten voor Cijns […]

Lees meer...

Wees zeker van je zaak en laat het niet na je nalatenschap te regelen.

Corona zorgt voor veel onzekerheden op dit moment. Hoe ziet de toekomst eruit? Wanneer kunnen we ons oude leven weer oppakken?  Al met al is er veel onzekerheid. En daar houden wij niet van. Eén van onze uitgangspunten is dat je bij ons “Zeker van je zaak” bent. Wij gunnen onze cliënten een onbezorgd leven […]

Lees meer...

Schenkingstraditie en menselijke maat

Cijns krijgt steeds vaker vragen over de mogelijkheid van een schenking namens een wilsonbekwame ouder die geen levenstestament heeft opgemaakt. In dat geval is er toestemming van de kantonrechter nodig. In het algemeen geeft die kantonrechter die toestemming niet. Dat is anders wanneer aangetoond kan worden dat er voorafgaande aan het bewind periodiek vergelijkbare giften […]

Lees meer...

Ook in 2021 staan we graag weer voor u klaar…

Dat is de boodschap die we dit jaar op onze kerstkaart hebben staan. Is de kaart wel zo realistisch? sneeuw en sneeuwpoppen? We kunnen ons bijna niet herinneren dat we kerst en oud en nieuw onder die omstandigheden in Nederland vierden. Bovendien hebben we allen de handen op de rug terwijl we niets anders doen […]

Lees meer...

Maatregelen omtrent het coronavirus

De impact van het coronavirus op ons land is enorm. Ook de maatregelen van de Nederlandse overheid om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, worden steeds uitgebreider. Uiteraard sluiten wij als Cijns ook op aan. Voor jouw gezondheid en voor die van onze medewerkers. We blijven bereikbaar De dienstverlening van Cijns blijft […]

Lees meer...

De Erfmeesters van Erfzaken

Voor al jouw vraagstukken over je nalatenschap. Bij Erfzaken hanteren wij het motto: “Je kunt het niet nalaten”. Daarmee willen wij tot uitdrukking brengen dat je het niet kan maken om jouw erfgenamen aan het lot over te laten. Of anders gezegd, je hebt de morele plicht om de zaken zo goed te regelen dat […]

Lees meer...

Gratis telefonisch spreekuur, ook voor jóu…

Met elkaar leven we nu in een vreemde periode. Terwijl we het met z’n allen moeten doen, kan deze periode juist ook alleen aanvoelen. Want thuis zitten doe je alleen, of met maar een klein groepje om je heen. En dan is er ook nog de angst dat jij ziek wordt of iemand waar je […]

Lees meer...

Stil aan de overkant

“Waar je ook bent, wat je ook doet. Blijf altijd zingen, dan voel je je goed”. Waarschijnlijk herken je deze tekst niet direct. Dat begrijpen we. Het komt uit een liedje van “De Zware jongens”. Het is een couplet uit het liedje “Stil aan de overkant”. Dat liedje ken je waarschijnlijk wel. Dat wordt regelmatig […]

Lees meer...

Dat zien we morgen dan wel weer

Net als waarschijnlijk ieder ander zit ik wat vaker aan de buis gekluisterd dan normaal. Al zappende veerde ik blij verrast op. Een televisieprogramma uitgezonden in de begin jaren ’70. Tita Tovenaar. Het was een dagelijkse serie van een minuut of vijf. Wat ik als kind heel bijzonder vond, was het feit dat de dochter […]

Lees meer...

Uit het leven gegrepen / de cirkel is rond

Als wij roepen: “Cijns werkt op het grensvlak van financieel advies, fiscale hulp, civiel recht en erfrechtelijke hulp zoals de afwikkeling van je testament. Dan zal je waarschijnlijk denken “zo, zo”. Daar hebben wij begrip voor. Om beter duidelijk te maken wat wij zoal kunnen betekenen voor onze klanten schrijven wij in elke nieuwsbrief een […]

Lees meer...

Estate Planning door Cijns| Erfzaken:

Ons vermogen om voor ú vooruit te denken Uw vermogen ‘reist mee’ met uw leven Ieder gemiddeld mens, of u nu ondernemer bent of particulier, bouwt in zijn of haar leven vermogen op. Echter, allerlei gebeurtenissen in uw particuliere of ondernemende leven hebben invloed op dit vermogen. Met andere woorden: de groei of afname van […]

Lees meer...

Erfrecht in het nieuws

Het overlijden van beroemde mensen is voor onze adviespraktijk vaak een “lot uit de loterij”. Door die gebeurtenissen kunnen wij veelal een link leggen met onze dagelijkse adviespraktijk. Prince en de verklaring van erfrecht Wanneer ik moet uitleggen dat een notaris een verklaring van erfrecht moet opstellen en dat hij daar tijd voor nodig heeft […]

Lees meer...

Financiële planning en schenken

Bij Cijns|Erfzaken zijn wij van mening dat financiële planning en Estate Planning “hand in hand” gaan. Bij het opstellen van de testamenten inventariseren wij niet alleen wat de persoonlijke wensen ten aanzien van de nalatenschapsafwikkeling zijn, maar beoordelen wij ook de hoogte en de samenstelling van het vermogen. Niet alleen bij het overlijden van “de […]

Lees meer...

Opa en oma mogen niet schenken aan de kleinkinderen

In onze adviespraktijk komt het regelmatig voor dat opa en oma een schenking willen doen aan hun kleinkinderen. Maar vaak merken wij dat zij het dan toch moeilijk vinden om de “zuur verdiende” centen zomaar los te laten. “De jeugd van tegenwoordig geeft het geld zo makkelijk uit.” “Dat is nog daar aan toe, maar […]

Lees meer...

Belastingbesparing door Estate Planning en ethiek

Graag nemen wij jullie mee in de actualiteiten uit onze adviespraktijk. Sommige mensen denken dat wij een saai vak hebben en dat wij alleen maar in stapels testamenten en huwelijkse voorwaarden grasduinen. Niets is minder waar. Elke dag kijken wij weer uit naar nieuwe rechtspraak en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Met regelmaat hebben wij […]

Lees meer...

Nut en noodzaak van een notariële volmacht

Deze editie van onze nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken van de notariële volmacht. Wat is de visie van Cijns op de inzet van dit rechtsgeldige instrument? Michel Esselink legt het graag uit: “Eigenlijk zou iedereen, ongeacht leeftijd, iemand notarieel moeten machtigen.” Michel: “Eén van de speerpunten binnen onze dienstverlening is het […]

Lees meer...

Pas op met de pinpas van je ouders

Tot november 2017 had ik, en ik vermoed vele anderen, nog niet eerder gehoord van Margaret van Breukelen (MvB). Als zappende langs de diverse zenders kreeg ik er lucht van dat het item bij Radar ging over een notariële volmacht. Direct zit ik op het puntje van mijn stoel. Ooit was het programma Radar “de […]

Lees meer...

Zoon maakt zich niet schuldig aan ouderenroof

Tenzij expliciet opgenomen in de notariële volmacht, is de verkrijger van de volmacht niet verplicht tot het doen van rekening en verantwoording. Die verplichting geldt in principe ook niet voor een bankpas die met toestemming wordt gebruikt. Wanneer de ouder de verkrijger van de volmacht (vaak één van de kinderen) ter verantwoording roept, dan is […]

Lees meer...

Ouderenroof

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Daarom stond oktober van dit jaar in het teken van de eenzaamheid. Iemand die zich eenzaam voelt, is niet verbonden met anderen. Het is een persoonlijke ervaring. Het komt voor op alle leeftijden, in alle lagen van de bevolking en kan vele oorzaken hebben. Er wordt op […]

Lees meer...

Informeer jezelf op één avond over alle risico´s die jij privé als ondernemer loopt

Schrijf je nú in voor de informatieve Cijns klantavond Cijns kent jou als bevlogen ondernemer. Jouw tijd is kostbaar. Dus is het begrijpelijk dat jij niet altijd een helder zicht hebt op alle risico´s die jij als ondernemer privé loopt bij wat wij noemen OASE: Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met Werken, Echtscheiding. Schrijf je daarom nu […]

Lees meer...

Voor het doen van een schenking is toestemming van echtgenote nodig

Ook wanneer je bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en er sprake is van koude uitsluiting, is toestemming nodig van je echtgenoot om te schenken. Dat is alleen anders wanneer het een gebruikelijke, niet bovenmatige gift betreft. Deze regeling is ingevoerd ter bescherming van “het gezin”. Als er geen toestemming is gegeven, kan de schenking worden […]

Lees meer...

Erfbelasting

Fiscus blijft blunderen met erfbelasting De Belastingdienst slaagt er maar niet in de problemen met de erfbelasting op orde te krijgen. Nadat vorig jaar al 450 miljoen euro niet geïnd kon worden dreigt ook dit jaar vertraging, met gevolgen voor de schatkist. Hoeveel de fiscus dit jaar misloopt, wordt op Prinsjesdag bekend. Wij, bij Cijns, […]

Lees meer...

Het belang van de begunstiging op een verzekeringspolis

Bij onze testamentadviezen besteden wij ook aandacht aan afgesloten verzekeringspolissen. Met name de zogeheten begunstiging heeft daarbij onze belangstelling. Een begunstiging is feitelijk een schriftelijke mededeling aan de verzekeraar aan wie de uitkering bij overlijden dient plaats te vinden. Het belang van deze beoordeling wordt erg duidelijk in de procedure die werd gevoerd tot aan […]

Lees meer...

Uw emotionele verwerking van een (mogelijk) verlies verdient áltijd voorrang

Soms komt alles tegelijk in een mensenleven. Deze situatie doet zich vooral voor als iemand helaas krijgt te horen ernstig ziek te zijn. De persoon zelf, en uiteraard ook zijn of haar naasten, komen van het ene moment op het volgende terecht in een bijna oncontroleerbare wervelwind van emoties en vragen. Ook kan het gebeuren, […]

Lees meer...

Advisering (startende) samenwoners vreselijk onderschat

Het komt nog wel eens voor dat een relatie vraagt: “Heb je misschien een modelletje voor een samenlevingsovereenkomst?”. Waarvoor heb je dat modelletje dan nodig? “Ach, dat stelt niets voor, dochter van klant gaat samenwonen en er moet wat geregeld worden. Klant heeft € 100.000 (de jubelton) geschonken aan dochter. Zij heeft samen met haar […]

Lees meer...

Noteer alvast: informatiebijeenkomst ondernemers en hun testament

In mei hield Cijns|Erfzaken een goed bezochte Informatiebijeenkomst in dok Zuid in Apeldoorn. Onderwerp? Het opstellen of wijzigingen van een testament voor particulieren. Financieel adviesbureau Tijmen Kroes was present en verzocht Cijns|Erfzaken om samen met hen ook een dergelijke bijeenkomst te organiseren voor haar zakelijke klanten. Interesse? Blok dan alvast de avond van maandag 1 […]

Lees meer...

Geen schenkingstraditie, maar wel toestemming om te schenken

Wij besteden in onze advisering veel aandacht aan fiscaalvriendelijke vermogensoverheveling. Met enige regelmaat gaat het om het besparen van een eigen bijdrage WMO in verband met een opname in een verpleegtehuis. Het kind schenkt aan zichzelf uit het vermogen van de ouder Vaak wijzen wij op de mogelijkheid om in een notariële volmacht of levenstestament […]

Lees meer...

WK Voetbal en opeisen

Ondanks de huidige werkdruk lukt het mij om ’s avonds het wereldkampioenschap voetbal te volgen. Als oud-voetballer ben ik vooral een liefhebber van technische, creatieve spelers die de bal opeisen en initiatief nemen, eenvoudig voetballen, altijd aanspeelbaar zijn en de aanval kiezen zonder de verdediging te verloochenen. Mijn favoriet op dit moment, Modric van Kroatië! […]

Lees meer...

Cijns en de fiscus: coöperatief samenwerken in úw belang

Bij de behandeling van uw vermogenszaken of erfzaken door Cijns|Erfzaken is de fiscus uiteraard een cruciale overleg- en beslispartner. Wij werken coöperatief samen met de fiscus en de fiscus met ons. Samen hebben we één belang voor ogen: dat van de belastingbetalende burger of ondernemer. Voor veel klanten van Cijns|Erfzaken is de fiscus een redelijk […]

Lees meer...

Laura Boogaard

Het Cijns|Erfzaken team is weer compleet! Laura Boogaard verstevigt onze gelederen als gloednieuwe Office Manager. Laura heeft een veelzijdige achtergrond, onder andere in hospitality in het buitenland en de laatste jaren als office assistant bij een internationaal werving en selectie bureau in Amsterdam. Bij Cijns|Erfzaken zal zij alle werkzaamheden voor haar rekening nemen die te […]

Lees meer...

Uw digitale erfenis! Wat gebeurt daar eigenlijk mee?

Onze dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen. Ethiek zit bij Cijns|Erfzaken in het DNA. Dagelijks hebben wij met ethiek te maken. We bespreken regelmatig onze dilemma’s op dit gebied. Soms ben ik verrast en ook verbaasd hoe onze concullega’s er mee om gaan. Verrast en verbaasd ben ik ook als ik in een landelijk dagblad lees […]

Lees meer...

Is er een dokter in de zaal?

Deze kreet kent iedereen: is er een dokter in de zaal? In een noodsituatie wordt een medicus geacht altijd te responderen, ook buiten werktijd. Met elkaar vinden we dat heel normaal, en dat is het ook. Maar hoe ligt dit eigenlijk bij een specialist in erfzaken en vermogensplanning, zoals ik dat ben vanuit Cijns|Erfzaken? Bij Cijns|Erfzaken […]

Lees meer...

Wij zoeken de coöperatieve samenwerking met intermediairs

Bent u accountant, notaris, fiscalist of assurantiespecialist? Dan krijgt u in uw beroepsuitoefening als intermediair ongetwijfeld te maken met een wijds palet van vragen van uw cliënten. Raken deze essentiële zaken zoals erfzaken en vermogenplanning? Leest u dan nu verder, in het belang van uw cliënten. Erfzaken als specialisme Erfzaken en vermogensplanning zijn ingewikkelde adviesterreinen. […]

Lees meer...

Gun iedereen de kennis van Cijns|Erfzaken

Wat voor u van belang is, kan dat óók zijn voor uw naasten of andere relaties U ontvangt elke maand de nieuwsbrief van Cijns|Erfzaken. Bedoeld om u alert en actueel te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van erfzaken en vermogensplanning. Graag geven wij u een cruciale reden waarom het van belang is dat […]

Lees meer...

Testament voor dga is van belang voor oudedagsvoorziening

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben vorig jaar massaal gebruikgemaakt van de fiscaal aantrekkelijke afkoopregeling, of de omzetting, van het pensioen in eigen beheer. Dit noemen we de ‘Uitfasering pensioenen in eigen beheer’. Deze zijn massaal omgezet in zogeheten ODV-aanspraken. Veel onduidelijkheid In de praktijk is gebleken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de ODV in samenhang met […]

Lees meer...

Geslaagde informatiebijeenkomst Cijns|Erfzaken

Blijkbaar leeft het belang van het opstellen of wijzigen van een testament behoorlijk onder mensen. De goede opkomst voor de gratis Informatiebijeenkomst Erfzaken van Cijns|Erfzaken op 7 mei 2018 in dok Zuid toonde dit aan. Goede opkomst Een goede opkomst, een zeer gemêleerd publiek en volop aandacht voor de presentatie van Hans Bosch: de conclusie […]

Lees meer...

Wilsbekwaam of niet?

“Mijn vader is overleden. Ik wil je een uitnodiging sturen voor de uitvaart. Wat is je adres?” Een kleine week later zit ik tussen twee van mijn beste vrienden en we bespreken de uitvaartplechtigheid. Veel warmte en liefde en indrukwekkend gesproken door onze vriend. Nu zijn we alle vier onze vader al verloren. Hoe is […]

Lees meer...

16 redenen voor jouw testamentcheck! (deel 2)

In onze vorige blog hebben we al 7 redenen gegeven waarom het belangrijk is om een testament op te stellen of te wijzigen. In deze blog beschrijven we nog eens 9 redenen die daarvoor van belang kunnen zijn. Afblijven van de erfenis van je kinderen Als het deel van de erfenis dat voor je kinderen […]

Lees meer...

CIJNS|Erfzaken steunt Alpe d’Huzes

Wij spreken het volgende met je af. Cijns|Erfzaken levert samen met jou een bijdrage aan het goede doel. Jij krijgt van ons een gratis testamentscan. Jij doet een gift aan KWF/ Alpe d’Huzes door middel van een sponsorbijdrage aan Grace Bosch die als wandelaar deelneemt aan Alpe d’Huzes. Het geld wordt ingezameld voor het KWF/ […]

Lees meer...

16 redenen voor jouw testamentcheck! (deel 1)

Waarom zou je een testament opstellen als de wet de verdeling van je erfenis al geregeld heeft? Omdat in dat geval de verdeling van je erfenis vastligt en je geen regie over de nalatenschap hebt. Jij wilt toch zeker zelf bepalen wie je erfgenamen zijn en wie de nalatenschap afwikkelt na je overlijden? En wat […]

Lees meer...

Wees voorzichtig met het aanvaarden van een nalatenschap!

Zuiver aanvaarden van de erfenis. Of niet?  De aanvaarding van een nalatenschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee! Wat moet de erfgenaam doen bij een overlijden? Als erfgenaam ben je verplicht de nalatenschap af te wikkelen. Als onderdeel van de afwikkeling van de nalatenschap moet je vorderingen innen en schulden betalen. Maar dan moet je wel […]

Lees meer...

Wie wordt de spin in het web bij Cijns?

  Wij hebben een vacature Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Secretaresse/Office manager met “hands on” mentaliteit. Vind je werken in een kleine organisatie aantrekkelijk? Ben je representatief, goed in woord en geschrift en kun je goed met relaties omgaan? Dan is deze vacature voor jou bedoeld. CIJNS stelt zich voor Cijns is een […]

Lees meer...

Heb jij je levenstestament of notariële volmacht al geregeld?

In een levenstestament regel je wie jouw belangen behartigt wanneer je dat zelf niet meer kan of mag. De gemachtigden zijn dan niet afhankelijk van de rechter. Maar let op dat is niet altijd het geval. Wanneer je niet meer zelf kunt beslissen over jouw begeleiding, verzorging en verpleging kan de Kantonrechter een mentor benoemen die […]

Lees meer...

Herwaardering van bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorkomen

Na jaren van verliesgevende resultaten voor veel ondernemingen dreigen verliezen in de komende jaren te verdampen en lijkt de periode van de economische crisis te lang te zijn geweest. Daarnaast zijn plannen gemaakt om de termijn van voorwaartse verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting in de toekomst te verkorten naar 6 jaar. Wat te doen om verliesverdamping […]

Lees meer...

Maak de nalatenschap bespreekbaar

  Het bespreekbaar maken van de nalatenschap is verstandig Regelmatig stel ik de vraag bij het maken van een financieel plan: “Verwacht u mogelijk op termijn een nalatenschap?” Deze vraag wekt vaak verbazing. Niet zozeer dat men er nooit over heeft nagedacht. Het is een soort valse schaamte. De erfenis van je ouders daar praten […]

Lees meer...

Onderhandse akte in aanvulling op huwelijkse voorwaarden toch rechtsgeldig

  Op 1 januari 2018 treedt de wetswijziging inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking. In toenemende gevallen zal er vanaf dat moment sprake zijn van buiten de gemeenschap vallende bezittingen. Voor deze gevallen is de uitspraak van Hof Den Haag ECLI:NL:GHDHA:2017:2955 van 6 september 2017 van groot belang. Wat is […]

Lees meer...

De voor- en nadelen van een en/of rekening

Van wie is het saldo op de en/of rekening Het saldo van een en/of rekening hoeft niet per definitie 50:50 te worden opgenomen in de aangiften inkomstenbelasting. Een veel voorkomend misverstand! Wij krijgen vaak vragen over de juridische status van een en/of rekening. Veelal in verband met de verwerking in de aangifte inkomstenbelasting maar ook […]

Lees meer...

Huwelijk dementerende vrouw ongeldig verklaard

Het huwelijk kan ongeldig worden verklaard wanneer het wordt aangegaan door een dementerende partner Wettelijk is bepaald dat een huwelijk niet mag worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen. Voordat het huwelijk plaatsvindt […]

Lees meer...

Inbreng van een schenking

Schenking kan van invloed zijn op de verdeling van de nalatenschap Bij de verdeling van de nalatenschap kunnen problemen ontstaan vanwege een schenking die tijdens leven heeft plaatsgevonden. Elke ouder met kinderen zal zich de vraag wel eens hebben gesteld of hij het ene kind niet bevoordeelt ten nadele van het andere kind. Moet je automatisch het […]

Lees meer...

Bij onterving is een beroep op de legitieme portie mogelijk

Als een kind wordt onterfd heeft het kind nog steeds aanspraak op een deel van de nalatenschap. Deze wettelijke aanspraak noemt men de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering in geld op de gezamenlijke erfgenamen. De legitieme portie is formeel een schuld van de nalatenschap. De executeur heeft de taak de goederen van […]

Lees meer...

Bij twijfel over de wilsbekwaamheid moet de notaris doorvragen!

In onze advisering over testamenten is de beoordeling van de wilsbekwaamheid erg belangrijk. In welke mate is onze cliënt in staat zelfstandig nog beslissingen te nemen. Is het de wil van onze cliënt of mogelijk van iemand anders? Begrijpt de cliënt wel alle verstrekte informatie en is de cliënt nog wel voldoende beslisvaardig? Dat had ook […]

Lees meer...

Kwaliteitsimpuls CIJNS op vakgebieden erfrecht en estate-planning

Het afronden van de leergang Erfrecht voor Advocaten door Michel Esselink en de leergang Specialisatie Estate-Planning door Hans Bosch zorgt voor een kwaliteitsimpuls bij Cijns. De advocatuur heeft steeds meer aandacht voor al hetgeen te maken heeft met het erfrecht De aandacht van advocaten voor het erfrecht is zeer begrijpelijk. Het erfrecht is buitengewoon ingewikkeld, […]

Lees meer...

Testamentaire last kan door Rechtbank worden opgeheven

Een testamentaire last is een verplichting die bij testament wordt opgelegd. De erfgenaam wordt met een last bezwaard waarvan de erflater vindt dat aan die last moet worden voldaan. De erfgenaam krijgt zijn erfdeel feitelijk onder ontbindende voorwaarde. Dit kan tot gevolg hebben dat wanneer de last niet wordt uitgevoerd het erfdeel van de erfgenaam […]

Lees meer...

Kernwaarden

Tot het DNA van CIJNS en Erfzaken behoren de kernwaarden betrouwbaarheid en vertrouwen. In deze blog verwijzen wij naar een aantal recente publicaties waaruit blijkt dat niet iedereen onze kernwaarden respecteert. Verdeling nalatenschap Dat de spanningen bij de afwikkeling van een nalatenschap hoog kunnen oplopen blijkt uit het nieuws dat ons begin maart 2017 bereikte. […]

Lees meer...

Voorzichtig met het zuiver aanvaarden van een nalatenschap!

Het is mogelijk dat je als erfgenaam in privé aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Die aansprakelijkheid kan worden voorkomen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Het advies is om beneficiair te aanvaarden wanneer je niet zeker of er schulden in de nalatenschap zijn. Daarnaast is het verstandig om geen daden te verrichten die […]

Lees meer...

Geslaagde opening Cijns nieuwe stijl

  Degenen die ons wat beter kennen, weten dat we niet snel een feestje zullen overslaan. Waarschijnlijk is het voor hen ook geen verrassing dat wij de samenwerking binnen Cijns als een feestje beschouwen. Het organiseren van een feestje behoort echter niet tot de dagelijkse werkzaamheden van Cijns. Daarom beschouwen wij het als een compliment […]

Lees meer...

Mijn broer de executeur – testamentair

De moeder van X komt te overlijden in 2011. X staat als executeur-testamentair benoemd in het testament. Omdat hij zich moreel verplicht voelt, aanvaardt hij deze verantwoordelijkheid. X wil geen financieel risico lopen en besluit na overleg met zijn specialist erfzaken de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. So far so good. Aangifte erfbelasting In 2013 doet […]

Lees meer...

Moet een testament worden gewijzigd bij de geboorte van een kind?

Het is verstandig om je testament regelmatig door Cijns|Erfzaken te laten beoordelen. Dat is zeker het geval wanneer een kind wordt geboren. Illustratief daarvoor is onderstaande uitspraak van het Gerechtshof. Volgens het testament is de vrouw geen erfgenaam De man is overleden terwijl de man en vrouw niet met elkaar zijn gehuwd. De vrouw is […]

Lees meer...

Estate Planning is voor CIJNS meer dan nalatenschapsplanning

Voor CIJNS is estate planning het totaal van werkzaamheden op het gebied van belastingzaken, vermogenszaken en erfzaken. Bij CIJNS ben je zeker van je zaak. Vermogensoverdracht naar de volgende generatie Er zijn veel definities die uitleggen wat estate planning is en wat een estate planner doet. In grote lijnen wordt dan beschreven dat er op […]

Lees meer...