Meer blogberichten

Kwaliteitsimpuls CIJNS op vakgebieden erfrecht en estate-planning

Het afronden van de leergang Erfrecht voor Advocaten door Michel Esselink en de leergang Specialisatie Estate-Planning door Hans Bosch zorgt voor een kwaliteitsimpuls bij Cijns.

De advocatuur heeft steeds meer aandacht voor al hetgeen te maken heeft met het erfrecht

De aandacht van advocaten voor het erfrecht is zeer begrijpelijk. Het erfrecht is buitengewoon ingewikkeld, de regelgeving wijzigt regelmatig en de ‘erfrechtconsument’ is steeds ondernemender, mondiger en strijdlustiger. Veel erfgenamen worden geconfronteerd met conflicten, belangentegenstellingen en onbegrijpelijk lang lopende procedures om een nalatenschap af te wikkelen. Een vakgebied dat door te veel hobbyisten en amateurs wordt uitgeoefend.
Om zich op dit vakgebied te onderscheiden heeft Michel Esselink de leergang Erfrecht voor Advocaten gevolgd. De leergang Erfrecht voor Advocaten is een toonaangevende post academische opleiding welke wordt gegeven door Academie voor de Rechtspraktijk. Op 7 juli 2017 overhandigde Prof. mr. W. Burgerhart aan Michel Esselink het fel begeerde certificaat.

Doordat Michel Esselink zich op het onderdeel erfrecht (nog) verder heeft gespecialiseerd is hij in staat alle kennis op fiscaal- als erfrechtelijk gebied te bundelen. Hierdoor kan Michel u volledig adviseren op het gebied van testamentadvisering, erfrecht en nalatenschapsafwikkeling. Daarmee is Michel uw adviseur tijdens uw gehele leven maar ook daarna!

Estate planning als onderdeel van advisering van wieg tot graf en daarna.

Om tijdens uw gehele leven maar ook daarna uw adviseur te kunnen zijn onderkent Cijns drie vormen van planning, te weten: inkomensplanning, financiële planning en estate planning. Bij de inkomensplanning gaat het vooral om inzicht te creëren in het (toekomstig) inkomen en de wijze waarop dit fiscaal zo optimaal kan worden genoten en benut. Financiële planning gaat een stap verder. Daar gaat het vooral om de samenhang tussen inkomen en vermogen. Pas als duidelijk is hoe het vermogen zich ontwikkelt, kan worden beoordeeld wat de fiscaal-en financiële gevolgen zijn van overlijden. Op dat moment gaat het om estate-planning. Dit vakgebied maakt duidelijk op welke wijze het vermogen zo fiscaal vriendelijk mogelijk kan worden overgedragen aan de volgende generatie.
Hans Bosch, van oorsprong fiscaal jurist, heeft zich al geruime tijd geleden gespecialiseerd als financial planner en de opleiding Master Financial Planning (Universiteit van Amsterdam) afgerond. Om zich nog verder te kunnen onderscheiden als specialist op dit vakgebied heeft hij de leergang Specialisatie Estate-planning bij Grotius gevolgd. De opleiding richt zich specifiek op (kandidaat)notarissen en belasting(recht)juristen met aantoonbare praktijkervaring, die zich intensief met estate planning bezighouden.

Op 27 juni 2017 ontving Hans Bosch zijn certificaat van Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck. De combinatie van fiscaal recht, financial planning en Estate-planning maken het voor Hans mogelijk zich volledig te richten op het vakgebied (belastingzaken, vermogenszaken en erfzaken) waarop Cijns excelleert. Daarom is Cijns graag uw adviseur tijdens uw gehele leven maar ook daarna. Bij Cijns bent u zeker van uw zaak.

Het bijzondere is dat bij Cijns de advies- en nalatenschapsdossiers worden behandeld door specialisten erfbelasting die tevens daarmee corresponderende specialistische fiscale kennis hebben. Daardoor is het financiële leven nu en later vanuit één integrale visie gewaarborgd. Persoonlijk overlegd, goed geregeld en altijd op een ontspannen en prettige wijze in de samenwerking. Wij luisteren eerst voordat wij adviseren.

Maak nu je afspraak met Cijns!
Benieuwd? Kom dan eerst even vrijblijvend en oriënterend overleggen. Maak je afspraak via 055-5762524.

 

Bericht delen op:
| | Linkedin