Meer blogberichten

WK Voetbal en opeisen

Ondanks de huidige werkdruk lukt het mij om ’s avonds het wereldkampioenschap voetbal te volgen. Als oud-voetballer ben ik vooral een liefhebber van technische, creatieve spelers die de bal opeisen en initiatief nemen, eenvoudig voetballen, altijd aanspeelbaar zijn en de aanval kiezen zonder de verdediging te verloochenen. Mijn favoriet op dit moment, Modric van Kroatië!

Overeenkomsten Cijns|Erfzaken en voetbal

Tussen Cijns|Erfzaken en mijn voorliefde voor het beschreven type voetballer zijn veel overeenkomsten. Bij de afwikkeling van een nalatenschap of een advies op het gebied van Estate planning gaat het namelijk om het gebruik van de fiscale en civielrechtelijke techniek van ingewikkelde regelingen. Wij maken van ingewikkeld, eenvoudig (eenvoud). We zoeken altijd een oplossing (initiatief) en denken in kansen (creatief) in plaats van bedreigingen, nemen verantwoordelijkheid (verdedigen) en bespreken op een transparante wijze onduidelijkheden of geschillen met de Belastingdienst (aanvallen). En opeisen, daar hebben wij ook wat mee. En jij mogelijk ook!

Vrijspelen van vermogen

In het kader van vermogensoverheveling en het beschikbaar krijgen/maken van liquide middelen uit het vermogen van ouders blijft een aantal zaken vaak onderbelicht en ongebruikt. Deze week had ik een dossier waarbij de adviesvraag werd gesteld of, en zo ja op welke wijze, het vermogen van vader het best vrij kan worden gespeeld.

Transformatie van bloot eigendom naar vol eigendom

Vader had uit de nalatenschap van zijn zus het vruchtgebruik gekregen over een behoorlijke som geld. Zijn zoon kreeg het vruchtgebruik. Dat betekent dat zoon pas over het geld kan beschikken wanneer het vruchtgebruik eindigt. Dat is bij overlijden van vader. Kan de zoon eerder over de contanten beschikken? Ja, dat kan! Het vruchtgebruik moet worden afgekocht. Of dat verstandig is kunnen wij berekenen. Afkoop van het vruchtgebruik betekent in principe een hogere erfbelasting bij overlijden. Het kwijtschelden (schenken) van de afkoopsom kan voordeliger zijn.

Lenen

Het is echter ook mogelijk de liquide middelen onder behoud van het vruchtgebruik aan zoon uit te lenen. Maar let op: dat moet wel op basis van zakelijke grondslagen. Maar er zijn nog alternatieven.

Opeisen overbedelingsvordering

Het zoeken naar alternatieven is onze kracht! Moeder is al een behoorlijke tijd geleden overleden. “Hoe is die nalatenschap afgewikkeld?”. Na het bestuderen van de stukken blijkt dat zoon een vordering heeft die pas opeisbaar is bij het overlijden van vader. Die vordering kan en mag eerder worden opgeëist! Maar pas op: dat vereist ingewikkelde berekeningen, althans als je wil voorkomen dat de uitbetaling als een schenking van vader aan zoon wordt gekwalificeerd of zelfs als een schenking van zoon aan vader. Het uitbetalen van de schuld door vader aan zoon levert echter weer het nadeel op dat er bij overlijden van vader wel wat meer erfbelasting is verschuldigd.

Opeisen papieren schenking

Door het stellen van de juiste vragen komen we er achter dat er ook schenkingen onder schuldigerkenning zijn gedaan tot een zeer substantieel bedrag. Dat levert elk jaar een onbelaste vermogensoverheveling op van 6%. Misschien wel jammer om die vermogensoverheveling, door aflossing van de schuld, ongedaan te maken. Het voordeel is dat we in dit geval geen rekening moeten houden met ingewikkelde berekeningen. Uitbetalen is gewoon mogelijk.

Maatwerk

Wat de beste keuze om geld vrij te spelen is, blijkt afhankelijk van vele factoren. Ook is het afhankelijk van de privé-omstandigheden. Lang niet altijd is de juiste beslissing gebaseerd op fiscaal voordeel. Vader is in dit geval al behoorlijk op leeftijd. Hij wil het ook graag allemaal snappen. Is hij nog wel wilsbekwaam? Emotionele aspecten spelen mee. Er zijn nog meer kinderen. En wat heeft vader nog nodig om zijn leven te leven? En wat betekent de keuze voor het testament van vader?

Scoren

Wat een prachtig werk hebben wij toch bij Cijns|Erfzaken. Het vertrouwen krijgen om samen met vader en de kinderen het dossier op orde te krijgen en in dit geval de zoon te kunnen helpen. Een blij gevoel van binnen als ik afscheid neem. Ook al is het lang geleden….”bijna net zo mooi als het gevoel van het scoren van een doelpunt.” Ik kijk al weer uit naar de volgende wedstrijd.

Bericht delen op:
| | Linkedin