Meer blogberichten

Schenkingstraditie en menselijke maat

Cijns krijgt steeds vaker vragen over de mogelijkheid van een schenking namens een wilsonbekwame ouder die geen levenstestament heeft opgemaakt. In dat geval is er toestemming van de kantonrechter nodig. In het algemeen geeft die kantonrechter die toestemming niet.

Dat is anders wanneer aangetoond kan worden dat er voorafgaande aan het bewind periodiek vergelijkbare giften waren. In vakjargon: er moet sprake zijn van een schenkingstraditie. Als een schenkingstraditie niet aanwezig is, kan er indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid toch toestemming van de kantonrechter worden gekregen om te schenken. Meerdere keren is het ons gelukt om die toestemming alsnog te krijgen!  

Bijzondere omstandigheden
Recentelijk werd ons advies gevraagd. De kantonrechter had eerder een verzoek om te mogen schenken afgewezen. Ook het door ons ondersteunde verzoek, voorzien van een grondig onderbouwd financieel rapport, werd aanvankelijk afgewezen. Die kans zat er in. Er was namelijk helemaal nooit sprake geweest van een schenking. Er was überhaupt nooit eerder vermogen om dat te kunnen doen.
We kregen de mogelijkheid om nog een nadere toelichting te geven. Dat deden wij succesvol! Er was immers nu wel vermogen. Een verkochte eigen woning zonder hypotheek. Een bijzondere omstandigheid.
De kantonrechter gaf toestemming om alle drie de kinderen een schenking te doen van € 105.000. Voor één van de kinderen kon de “Jubelton” worden benut. En ook deed er zich voor ons nog een bijzondere omstandigheid voor. Een zeer coöperatieve houding van de kantonrechter. Nooit eerder meegemaakt! 

Mooi verjaardagscadeau
Het bijzondere van deze casus was, dat er tussen het indienen van het verzoek en de goedkeuring door de kantonrechter, slechts een kleine vier weken zaten. We dienden het verzoek in en kregen aanvankelijk geen toestemming. Maar we vulden het verzoek aan en onze cliënt zocht nog telefonisch contact om het verzoek boven op de stapel te laten leggen. De jongste van de kinderen zou namelijk binnen een week 40 jaar oud worden en nog kunnen profiteren van de “Jubelton”. Geloof het of niet maar op de verjaardag van het jongste kind belde een medewerker van het kantongerecht, vooruitlopend op een officiële reactie, dat het verzoek alsnog zou worden toegewezen. Een supermooi verjaardagscadeau.

Met name de laatste tijd werd veel gesproken over de menselijk maat. De menselijke maat staat voor redelijkheid, billijkheid, respect, luisteren, mededogen en empathie. In de toeslagenaffaire was de menselijke maat ondermaats. Maar in dit geval hebben wij over de menselijke maat helemaal niets te klagen. Integendeel. Chapeau voor deze kantonrechter.

Lees ook onze andere blog over dit onderwerp: https://cijns.nl/geen-schenkingstraditie-maar-wel-toestemming-om-te-schenken/

Heb jij ook vragen over erven of schenken in het algemeen of over schenken zonder schenkingstraditie in het bijzonder?

Neem dan contact op met Cijns: 055-5762524 of stuur een email naar info@cijns.nl.

Bericht delen op:
| | Linkedin