Meer blogberichten

Moet een testament worden gewijzigd bij de geboorte van een kind?

Het is verstandig om je testament regelmatig door Cijns|Erfzaken te laten beoordelen. Dat is zeker het geval wanneer een kind wordt geboren. Illustratief daarvoor is onderstaande uitspraak van het Gerechtshof.

Volgens het testament is de vrouw geen erfgenaam
De man is overleden terwijl de man en vrouw niet met elkaar zijn gehuwd. De vrouw is van mening dat zij na het overlijden van haar man erfgenaam is. De Belastingdienst denkt daar anders over. Het wordt een procedure voor de Rechtbank. De vrouw legt de rechter uit wat ooit de bedoeling was van het testament. Zij woonden samen en wilden het goed geregeld hebben. Zij waren niet getrouwd en wilden er voor zorgen dat zij elkaar tot enig erfgenaam benoemden. Dat was daadwerkelijk geregeld. Maar wel onder de voorwaarden dat zij niet zouden zijn gehuwd, er geen afstammelingen zouden zijn en dat de relatie niet zou zijn beëindigd. En die voorwaarden vormen nu een probleem volgens de Belastingdienst.

De Belastingdienst legt het testament zeer letterlijk uit
De Belastingdienst constateert namelijk dat man en vrouw gezamenlijk een kind hebben van inmiddels 11 jaar oud. Geboren na 1 jaar samenwonen. Daarmee wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde waaronder de vrouw erfgenaam is. De vrouw is hierdoor zelfs helemaal geen erfgenaam. De 11-jarige zoon is de enige erfgenaam.

De Rechtbank en het Gerechtshof beslissen dat de vrouw geen erfgenaam is
Het testament is volgens de Rechtbank zeer duidelijk. De letterlijke tekst laat geen andere conclusie toe. De man heeft een afstammeling hetgeen betekent dat de vrouw geen erfgenaam is. Het feit dat er op dezelfde dag dat het testament werd gemaakt een samenlevingscontract werd gemaakt waarmee de woning bij overlijden naar de vrouw zou gaan doet daar niets aan af.

Moraal van het verhaal
Ondanks het feit dat de vrouw benadrukt dat het nooit de bedoeling was om alleen de zoon tot enig erfgenaam te benoemen blijkt dit niet uit het samenlevingscontract en ook niet uit het testament. De tekst van het testament is doorslaggevend volgens de rechters. Twee belangrijke lessen. Laat de notaris de bedoeling van hetgeen geregeld moet worden uitgebreid toelichten in het testament. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de notaris. Daarnaast is het van belang om bij wijziging van feiten en omstandigheden maar ook bij wetswijzigingen alert te blijven. Vraag u regelmatig af of uw testament up-to-date is. 

 

Bericht delen op:
| | Linkedin