Meer blogberichten

Testament voor dga is van belang voor oudedagsvoorziening

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben vorig jaar massaal gebruikgemaakt van de fiscaal aantrekkelijke afkoopregeling, of de omzetting, van het pensioen in eigen beheer. Dit noemen we de ‘Uitfasering pensioenen in eigen beheer’. Deze zijn massaal omgezet in zogeheten ODV-aanspraken.

Veel onduidelijkheid

In de praktijk is gebleken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de ODV in samenhang met overlijden en echtscheiding.  Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) van de Belastingdienst heeft een Handreiking ODV-aanspraken en overlijden opgemaakt en recentelijk nog herzien. In de handreiking wordt uitgelegd bij wie en hoe de ODV-uitkering wordt belast voor de loonheffing en erfbelasting. In deze handreiking worden diverse vragen vanuit de adviespraktijk behandeld.

https://www.belastingdienstpensioensite.nl/Handreiking%20ODV%20en%20vererving%20termijnen%20v080518.pdf. Ook heeft het CAP duidelijkheid gegeven over het (gedeeltelijk) vervreemden van de ODV aan de ex-partner: https://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-006_v180524.htm.

In één van onze volgende nieuwsbrieven zullen wij nog specifieke aandacht besteden aan dit onderwerp.

Bericht delen op:
| | Linkedin