Meer blogberichten

Ouderenroof

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Daarom stond oktober van dit jaar in het teken van de eenzaamheid. Iemand die zich eenzaam voelt, is niet verbonden met anderen. Het is een persoonlijke ervaring. Het komt voor op alle leeftijden, in alle lagen van de bevolking en kan vele oorzaken hebben. Er wordt op dit moment veel aandacht besteed aan de eenzame burger.

“Noaberschap”

Gelukkig kennen we in Nederland het “Noaberschap”, ook wel “burenplicht” genoemd! Waar het om gaat is dat je iemand uit je directe omgeving helpt wanneer dat nodig is. Net zoals de reclamespot van “Eén tegen Eenzaamheid”. Het koffiedrinkende echtpaar besluit om buurman “Henk” de volgende keer mee te vragen voor een wandeling. Ik ga er van uit dat dit echtpaar een andere doelstelling heeft dan de heer X in de procedure voor Rechtbank Overijssel. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:7263

Vertrouwensrelatie

De heer X en “Henk” waren tot het voorjaar van 2013 buren en hadden een vertrouwensrelatie. Henk is al behoorlijk op leeftijd. Er was zo veel vertrouwen dat X op enig moment werd gemachtigd voor een ING rekening en X verschafte aan Henk bijstand bij het doen van contante opnames en het doen van betalingen. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar X was geen goede buur!

Privé-onttrekkingen

X beschaamt het vertrouwen van Henk. In een periode van 2,5 jaar doet hij vele opnames en betalingen die op geen enkele wijze verband houden met uitgaven die voor Henk bedoeld kunnen zijn. Het betreffen privé-uitgaven van X. Uitgaven die op geen enkele wijze passen bij de behoeften van Henk. De advocate van Henk stelt vast dat er in die 2,5 jaar 100 betalingen zijn gedaan die moeten worden aangemerkt als privé-onttrekkingen ten behoeve van X. Het gaat om betalingen die betrekking hebben op benzine, Chinees eten, saunabezoeken, bouwmaterialen en babyartikelen en dergelijke.

Verweer

X haalt alles uit de kast en stelt dat Henk schenkingen heeft gedaan aan X en zijn gezin. “Omdat Henk eenzaam was namen we hem vaak mee uit. Henk heeft op eigen initiatief en onverplicht betalingen verricht. Henk wilde zelf dat dit geld aan X en zijn gezin ten goede zou komen.”

Het gaat uiteindelijk om onttrekkingen met een totaalbedrag van bijna € 45.000 (waarvan één onttrekking van € 9.000 in contanten). X wordt veroordeeld tot terugbetaling van dit bedrag.

X komt er voor een klein deel nog goed mee weg. Er zijn namelijk ook veel pinbetalingen geweest van een bankrekening waarvoor X niet was gemachtigd. Het betreffen pinbetalingen bij een supermarkt. Henk heeft nog nooit gepind, maar niet bewezen kan worden dat X degene is geweest die deze bedragen heeft gepind.

Voorkom misbruik door een notariële volmacht

Naar schatting zijn 200.000 bejaarden jaarlijks mishandeld door familie en ‘vrienden’ en worden 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Dit kan worden voorkomen door een notariële volmacht op te laten stellen. Daarin kun je iemand benoemen die jouw financiën kan en mag beheren. Wij adviseren om in die volmacht ook iemand op te nemen die periodiek controleert of de financiën op de juiste wijze worden beheerd. En als je helemaal niemand kent die je kunt vertrouwen? Dan is Cijns | Erfzaken er voor jou. Wij laten ons controleren door de notaris. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

 

Bericht delen op:
| | Linkedin