Meer blogberichten

Uw emotionele verwerking van een (mogelijk) verlies verdient áltijd voorrang

Soms komt alles tegelijk in een mensenleven. Deze situatie doet zich vooral voor als iemand helaas krijgt te horen ernstig ziek te zijn. De persoon zelf, en uiteraard ook zijn of haar naasten, komen van het ene moment op het volgende terecht in een bijna oncontroleerbare wervelwind van emoties en vragen. Ook kan het gebeuren, dat een partner door omstandigheden ineens overlijdt. Ook dan is de schok en verwarring groot.

Het gevecht tussen ratio en emotie

Wat ik in dit soort situaties vaak constateer, is dat zorgen over de financiële toekomst een goede emotionele verwerking van alle ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen in de weg kunnen staan. Dit heb ik helaas zelf ook ervaren toen lange tijd geleden mijn beide ouders overleden. De acute zorgen over alle zakelijke belangen rondom hun bedrijf leken bijna als vanzelf de overhand te krijgen over de zo noodzakelijke tijd en ruimte die je met elkaar nodig hebt als naasten om alle emoties een plek te geven.

Een herkenbaar voorbeeld

Via onze relaties worden wij steeds vaker betrokken bij een dergelijke situatie. Bijvoorbeeld ingeval waarin iemand te horen kreeg, dat hij ernstig ziek blijkt te zijn. Zijn echtgenote kwam in een bijna ondraaglijke tweespalt terecht. Enerzijds wilde zij alle persoonlijke aandacht aan haar man geven in deze ingrijpende periode in hun leven. Anderzijds werd zij overvallen door een heel begrijpelijk paniekerig gevoel over haar financiële toekomst. Allerlei vragen doemden bij haar op. Zoals: kon zij blijven wonen waar zijn nu woonde? Hoe zou haar inkomen in de toekomst zijn als haar partner straks is weggevallen? Hier wilde zij haar zieke partner uiteraard niet mee lastigvallen.

Financieel overzicht geeft emotionele rust

Vanuit onze cijfermatige expertise, maar vooral ook inlevingsvermogen in haar persoonlijke situatie, ben ik voor deze mevrouw aan de slag gegaan. Al snel kon ik haar een goed overzicht geven van de financiële en fiscale gevolgen mocht haar echtgenoot inderdaad komen te overlijden. Uiteraard doen we dit zo goed mogelijk, en het zal helder zijn dat er altijd onvoorziene zaken kunnen meespelen. Toch gaf haar dit overzicht een bepaalde rust. De aandacht kan nu meer uitgaan naar de ziekte van man. Uiteraard kunnen wij vanuit Cijns in een dergelijke heftige periode ook maatregelen voorstellen, altijd in overleg, die de financiële situatie voor de aanstaande achterblijvers maximaal kan stabiliseren.

Kortom, uw emotionele verwerking van een (mogelijk) verlies verdient áltijd voorrang. Dit mag niet overschaduwd worden door angsten en onzekerheden in een tijd van rouw of als u aan het verwerken bent dat uw partner mogelijk gaat wegvallen.

Mijn collega’s en ik help u hier graag bij.

Marieke Veldkamp

Bericht delen op:
| | Linkedin