Meer blogberichten

Uw digitale erfenis! Wat gebeurt daar eigenlijk mee?

Onze dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen. Ethiek zit bij Cijns|Erfzaken in het DNA. Dagelijks hebben wij met ethiek te maken. We bespreken regelmatig onze dilemma’s op dit gebied. Soms ben ik verrast en ook verbaasd hoe onze concullega’s er mee om gaan. Verrast en verbaasd ben ik ook als ik in een landelijk dagblad lees dat in de USA twee rechercheurs zich hebben gemeld bij een mortuarium met als doel het veiligstellen van informatie uit de telefoon, van iemand die door politie-ingrijpen om het leven is gekomen. De rechercheurs zouden belangrijke informatie hebben willen veiligstellen uit de telefoon. En daar hadden ze de vingerafdruk van de duim van het dode slachtoffer voor nodig. De politie rechtvaardigt haar handelswijze door zich te beroepen op kostenbesparing. Er hoeven nu immers geen technici te worden ingeschakeld. Toestemming van de nabestaanden zou daarom niet nodig zijn!?

De aanbieders van digitale diensten werken niet mee!

Iets dichter bij huis en ook iets dichter bij onze daadwerkelijke adviespraktijk is de digitale erfenis. Een kind pleegt zelfmoord. De ouders proberen te begrijpen waarom. Ze vinden het telefoontoestel van hun kind. Maar het is beveiligd met een wachtwoord. Ze kunnen het wachtwoord niet achterhalen en de leverancier van het toestel alsmede Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. verstrekken geen gegevens. Enkele duizenden nabestaanden maken dit jaarlijks mee. De aanbieders van de digitale diensten werken doorgaans niet mee aan een verzoek tot inzage en vrijgave van gegevens van de overledene. Daarnaast blijft ook heel veel informatie digitaal beschikbaar na een overlijden. Is dit wel wat de overledene heeft gewild?

Je kunt het niet nalaten je digitale nalatenschap te regelen

Het probleem is dat er niet of nauwelijks regels of protocollen voor zijn. Ieder individu moet dit feitelijk zelf regelen. Bij een plotseling overlijden is dat vaak een groot probleem. Je online erfenis wordt niet vanzelf geregeld. Maar bij leven kan er veel geregeld worden. Het is verstandig om een overzicht te maken waaruit blijkt waaruit de digitale erfenis bestaat. Stel de nabestaanden hiervan op de hoogte en zorg ervoor dat de nabestaanden toegang hebben tot die gegevens. Om een administratieve rompslomp te voorkomen, is het mogelijk om de digitale nalatenschap af te laten afwikkelen door in het testament de executeur (“de sociale media executeur”) daartoe specifieke bevoegdheden te verstrekken.

Neem je digitale nalatenschap op in je testament

Inmiddels hebben wij ervaring opgedaan met het opheffen van diverse accounts. Soms is het mogelijk om een account te verwijderen, maar het is ook mogelijk om een herdenkingsstatus te geven of het account gewoon te laten bestaan. Dit zijn principiële keuzes waarover van tevoren kan worden nagedacht. De wensen hierover kunnen gewoon in het testament worden opgenomen.

Het televisieprogramma Kassa heeft enige tijd geleden al eerder aandacht besteed aan dit onderwerp. Als je die uitzending hebt gemist dan kun je die via bijgevoegde link bekijken: https://kassa.bnnvara.nl/media/381353

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Bericht delen op:
| | Linkedin