Meer blogberichten

Uit het leven gegrepen / de cirkel is rond

Als wij roepen: “Cijns werkt op het grensvlak van financieel advies, fiscale hulp, civiel recht en erfrechtelijke hulp zoals de afwikkeling van je testament. Dan zal je waarschijnlijk denken “zo, zo”. Daar hebben wij begrip voor. Om beter duidelijk te maken wat wij zoal kunnen betekenen voor onze klanten schrijven wij in elke nieuwsbrief een blog met een praktijkvoorbeeld. In deze nieuwsbrief een voorbeeld van onze multidisciplinaire samenwerking.

De hypotheekadviseur neemt contact op met Cijns

“Wij begeleiden een aanvraag voor een hypotheek van Leonie. Haar ouders willen haar helpen maar zijn mogelijk beiden niet meer wilsbekwaam. Wil je eens contact opnemen?”. Natuurlijk!

De feitelijke situatie

Vader is opgenomen in het verpleeghuis. Moeder is af en toe in de war en kan niet meer blijven wonen waar ze nu woont. De woning moet worden verkocht. Er is veel overwaarde. Vader en moeder willen de kinderen helpen. De ene dochter woont gehuurd en de andere heeft net een woning verkocht maar gaat een nieuwe woning kopen. Beide dochters zijn jonger dan 40 jaar, Daardoor kunnen ouders éénmalig verhoogd belastingvrij schenken bij de aankoop van een woning (jubelton). Die vrijstelling bedraagt € 103.643. Maar er hebben in het verleden ook al schenkingen plaatsgevonden.

Cijns komt in actie

In overleg met de gehele familie constateren wij dat moeder en vader (waarschijnlijk) nog wilsbekwaam zijn. We “kunnen aan het werk” en gaan in overleg met specialisten uit ons netwerk. Er kan door de ouders een financiering worden aangegaan. Maar net zo belangrijk een veel lagere box 3 grondslag waardoor de eigen bijdrage Wet langdurige zorg kan worden beperkt.

Hulp bij het contact met de notaris

Wij lichten het familieplan in aanwezigheid van de familie aan de notaris toe. De notaris stelt de wilsbekwaamheid van vader (in het verpleeghuis) en moeder vast. Onder begeleiding van Cijns stelt de notaris notariële volmachten (levenstestamenten) en testamenten op. De dochters kunnen alles voor vader en moeder regelen bij leven. Wanneer vader en moeder niet langer wilsbekwaam zijn kan de schenking aan de dochters toch nog plaatsvinden. Bij overlijden wordt zo weinig mogelijk erfbelasting betaald.

Hulp bij bankzaken

Cijns treedt met de bank in overleg voor het verstrekken van een meerwaardehypotheek. De woning heeft veel overwaarde. Er kan een financiering worden aangegaan vooruitlopend op de verkoop van de woning. Ondanks dat het geld (nog) niet aanwezig is kan dochter toch worden geholpen.

Contact met de gemeente

Op basis van een taxatierapport wordt de WOZ-waarde van de ouderlijke woning fors naar beneden verlaagd. Cijns dient een bezwaarschrift in waardoor een deel van de gemeentelijke belastingen met terugwerkende kracht worden terugbetaald.

De belastingdienst

Cijns dient bezwaarschriften inkomstenbelasting in. Die worden gehonoreerd met als resultaat een substantiële teruggaaf van inkomstenbelasting. Maar net zo belangrijk een veel lagere box 3 grondslag.

Contact met CAK

Cijns dient een bezwaarschrift in bij het CAK (Het Cak is een publieke dienstverlener die in opdracht van de Overheid regelingen uitvoert). De eigen bijdrage (Wet Langdurige Zorg) is namelijk gebaseerd op een veel te hoge box 3 grondslag. De eigen bijdrage wordt uiteindelijk fors verlaagd.

De makelaar

“Hallo makelaar, graag maak ik een afspraak voor de verkoop van de woning van de ouders, de aankoop van een woning door Leonie en de aankoop van een woning door haar zus”. 

Leonie en haar zus

Heel veel dank, maar wat moeten wij allemaal nog regelen? “Aangiften inkomstenbelasting, notariële volmachten, testamenten, financieel plan. We maken een nieuwe afspraak….

Cijns kan veel betekenen in bovenstaande situatie, maar zeker ook in veel andere gevallen helpen we je graag verder. We zorgen voor duidelijk advies en houden het overzicht.

Wil je weten wat we in jouw geval voor je kunnen doen? Neemt gerust contact met ons op:

055-576 25 24 of stuur een e-mail naar info@cijns.nl

Bericht delen op:
| | Linkedin