Meer blogberichten

16 redenen voor jouw testamentcheck! (deel 1)

Waarom zou je een testament opstellen als de wet de verdeling van je erfenis al geregeld heeft? Omdat in dat geval de verdeling van je erfenis vastligt en je geen regie over de nalatenschap hebt. Jij wilt toch zeker zelf bepalen wie je erfgenamen zijn en wie de nalatenschap afwikkelt na je overlijden? En wat als je de “koude kant” wil uitsluiten? En wil je dat je erfgenamen te veel erfbelasting betalen? Nee, natuurlijk niet! Is het dan in alle gevallen belangrijk om een testament op stellen? Nee, niet altijd. Maar meestal wel. In deze blog beschrijf ik welke redenen er zijn om een testament op te stellen of een testament te wijzigen. Er zijn veel meer redenen om een testament op te stellen dan jij zou verwachten. In dit blog beschrijf ik er 7. Volgende week posten wij weer een blog en beschrijven we er nog eens 9! Kortom, 16 goede redenen om deze blog te blijven volgen.

  1. Andere erfgenamen benoemen

Zonder testament gaat de erfenis op basis van de “wettelijke verdeling” naar de langstlevende partner en pas daarna naar de kinderen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Maar stel dat je ouder bent van een samengesteld gezin. Wie is dan je erfgenaam? Je partner of je kinderen en/of misschien wel je stiefkinderen? En als je niet getrouwd bent, wie wordt dan je erfgenaam? Ik begrijp dat je niet aan die gebeurtenis wilt denken, maar volgens de wet worden je ouders, broers en zusters en misschien wel je verre neef of nicht de erfgenamen. Als je wilt dat de erfenis naar je partner gaat, dan zal je dat toch écht in een testament moeten regelen.

  1. De uitsluitingsclausule

De wat? De uitsluitingsclausule. Volgens het CBS eindigde in 2016 39,1% van de huwelijken in een scheiding. Met de uitsluitingsclausule zorg je er simpelweg voor dat de erfenis voor je kind wordt beschermd. De ‘koude kant’ kan alleen onder voorwaarden, die je zelf bepaalt, meegenieten van de nalatenschap. Met een testament voorkom je dat je erfenis via de gemeenschap van goederen weglekt naar je ex-schoonkind. Als je kind gaat scheiden is dat erg genoeg. Maar het vermogen dat je hebt nagelaten aan je kind blijft in principe beschermd en in de familie.

  1. Een executeur aanwijzen

Een executeur is degene die het beheer en de afwikkeling van je nalatenschap regelt. De executeur   benoem je in je testament. Zo kun je de familie ontzorgen en reeds voor je overlijden rust creëren.  Jij weet immers zelf het beste bij wie je nalatenschap in goede handen is. Als je niets regelt, moeten de gezamenlijke erfgenamen de nalatenschap beheren en verdelen. Lang niet altijd gaat dat goed! Wanneer de erfgenamen het niet zo goed met elkaar kunnen vinden, kan een professionele begeleiding wenselijk zijn. Het beheren en verdelen van een nalatenschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Door bij leven iemand “aan te wijzen’’ hou je de regie over de afwikkeling van je nalatenschap.

  1. Een voogd benoemen

Als je minderjarige kinderen hebt, is een testament een must. Wie gaat er na jouw of jullie overlijden voor de kinderen zorgen? Als je dat niet hebt geregeld, dan zal de rechter een beslissing nemen. De familie wordt uiteraard geraadpleegd. Maar bij onenigheid of verschil van inzicht kan de Raad van de Kinderbescherming om advies worden gevraagd. Dit is te voorkomen door in een testament een voogd te benoemen! Er is dan duidelijkheid over wie de zorg voor de kinderen zal dragen.

  1. Bewind

Door de kleinkinderen bij overlijden van opa of oma al direct een deel van de erfenis te geven, kan er  erfbelasting worden bespaard. Opa en oma hebben alleen niet altijd begrip voor het uitgavenpatroon van hun kleinkinderen en zien graag dat de erfenis nuttig wordt besteed. Kinderen kunnen nu eenmaal wat minder goed met geld omgaan dan volwassenen. In het testament is het mogelijk een bewindvoerder te benoemen over de erfenis van de kleinkinderen. Op deze manier komt de erfenis van het kleinkind min of meer onder controle van de ouders. De ouders kunnen er zo voor waken dat de erfenis niet verbrast wordt, maar nuttig wordt besteed.

  1. Een legaat opnemen

Het is mogelijk in het testament een vorderingsrecht toe te kennen aan een erfgenaam. Ook kan een legaat worden toegekend aan iemand die geen erfgenaam is. De erfgenaam zal dat vorderingsrecht dan moeten afgeven. Een legaat kan van toepassing zijn op een geldbedrag (goede doelen, kerk) maar ook op goederen (bijvoorbeeld antiek of auto). Door gebruik te maken van een legaat kan de nalatenschap flexibel worden verdeeld. Als er geen testament is kan er ook geen gebruik worden gemaakt van een legaat.

  1. Erfbelasting besparen

Via een testament is het mogelijk gebruik te maken van verschillende bijzondere bepalingen waardoor erfbelasting kan worden bespaard of zelfs kan worden voorkomen. Het is daarom ook belangrijk om goed advies in te winnen over je testament. Door het laten uitvoeren van een testamentscan wordt inzichtelijk hoeveel erfbelasting de erfgenamen zijn verschuldigd. En dat is belangrijk omdat je nooit verrast mag worden door een aanslag erfbelasting. Door op een juiste manier je testament op te maken, blijf je zelf de regie houden over de te betalen erfbelasting.

De testamentcheck!

Volgende week publiceert Cijns|Erfzaken nog een blog. Daarin bespreken we nog 9 belangrijke redenen die van belang zijn bij je keus om een testament op te stellen of niet. Bij Cijns|Erfzaken beseffen wij als geen ander dat het erfrecht zeer ingewikkeld is. Daarom willen wij je graag helpen en samen met jou bekijken of je het bij een onverhoopt overlijden allemaal wel goed voor elkaar hebt. Daarvoor hebben wij de testamentcheck ontwikkeld.

Wil je meer weten over het belang van het opstellen of wijzigen van een testament? Neem dan direct contact met ons op via het informatieformulier.

Bericht delen op:
| | Linkedin