Meer blogberichten

Is er een dokter in de zaal?

Deze kreet kent iedereen: is er een dokter in de zaal?

In een noodsituatie wordt een medicus geacht altijd te responderen, ook buiten werktijd. Met elkaar vinden we dat heel normaal, en dat is het ook. Maar hoe ligt dit eigenlijk bij een specialist in erfzaken en vermogensplanning, zoals ik dat ben vanuit Cijns|Erfzaken?

Bij Cijns|Erfzaken is er eigenlijk geen privéleven

Wellicht vind u deze vraag vreemd en uit verhouding met de roep om een arts, ook al is dat in zijn of haar vrije tijd. Toch zie ik parallellen vanuit de zorgplicht. Ik leg het u graag uit. In mijn dagelijkse leven heb ik ook buren, kennissen en vrienden, net als u. Zij weten lang niet altijd (precies) wat ik doe. Vanuit mijn jarenlange ervaring als specialist in erfzaken en vermogenplanning voel ik soms intuïtief aan wanneer iemand zijn zaken niet geregeld heeft zoals dat eigenlijk zou moeten op deze financiële terreinen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een flard van een gesprek dat ik opvang tijdens een verjaardag. Of als ik tijdens een buurtborrel uitleg welk werk ik doe. Ook hoor ik regelmatig mensen stellig iets beweren over erfzaken en vermogenplanning terwijl ik vanuit mijn professionaliteit gewoon weet dat het niet klopt.

Mijn reactie is wikken en wegen

De signalen die ik dan opvang brengen bij mij een tweeledige reactie op gang. Enerzijds voel ik de persoonlijke drang deze mensen te adviseren, want ik voel aan dat als zij niets regelen op het vlak van erfzaken of vermogensplanning er uiteindelijk voor hen een financieel obstakel op hun levensweg opdoemt. Tegelijkertijd denk ik: Nee Hans, je staat nu op een buurtbarbecue als privé-persoon en begin nu niet wéér te adviseren. Ik sta namelijk liever niet te boek als iemand dit ook in zijn vrije tijd naar opdrachten zoekt. Het probleem is dat als ik niets zeg over de lastige situatie die ik opvang waar mensen in zitten, ik hen eigenlijk zie afstevenen op een probleem. Dit kan ik niet rijmen met hoe ik in het leven sta vanuit mijn professionele, maar ook persoonlijke zorgplicht.

Mooie middenweg

In enkele situaties had ik problemen voor anderen kunnen voorkomen door ongevraagd te adviseren. Dat gaat mij niet meer gebeuren. Wanneer ik een lastige situatie bespeur op het terrein van erfzaken en/of vermogensplanning zal ik adviseren. De oplossing hierin is simpel. Ik doe het als een dokter in privé tijd bij een ongeluk. Die grijpt direct in en kan als de patiënt is gestabiliseerd altijd nog zeggen dat hij dokter is, of niet! Zo doe ik het ook: ik probeer mensen op een rustige manier uit te leggen wat het voordeel is van een goede regeling omtrent je erfzaken en vermogensplanning. Dit doe ik zonder te zeggen dat het mijn vak is. Als zij vervolgens doorvragen en belangstelling tonen, zullen zij op de inhoud ontdekken dat ik specialist estate planning ben. Pas in het alleruiterste geval zeg ik dat het mijn vak is! Mogelijk houd ik er nieuwe klanten aan over. Dat is dan meegenomen, maar niet mijn opzet. Een goede buur, fijne kennissen en vrienden zijn echter zeker zo belangrijk!

Maak je nalatenschap bespreekbaar!

Is er een dokter in de zaal? Wellicht niet, maar wel een specialist in erfzaken en vermogensplanning! Daarom zeg ik, indachtig het motto van Cijns|Erfzaken: ‘Je kunt het niet nalaten om het bespreekbaar te maken.’

Hans Bosch

Bericht delen op:
| | Linkedin