Meer blogberichten

Wees zeker van je zaak en laat het niet na je nalatenschap te regelen.

Corona zorgt voor veel onzekerheden op dit moment. Hoe ziet de toekomst eruit? Wanneer kunnen we ons oude leven weer oppakken?  Al met al is er veel onzekerheid. En daar houden wij niet van. Eén van onze uitgangspunten is dat je bij ons “Zeker van je zaak” bent. Wij gunnen onze cliënten een onbezorgd leven en werken door rust en zekerheid te bieden. Dat doen wij door het verstrekken van overzicht en inzicht in inkomen, vermogen en de toekomstige nalatenschap.

Wat moeten we regelen?
Inzicht en overzicht leidt tot actie en rust. Heel vaak hebben onze cliënten een adviesvraag die is gerelateerd aan een “event”. Denk daarbij aan het huwelijk, geboorte van een kind, nieuwe woning, echtscheiding, pensioen of het starten dan wel het beëindigen van een onderneming. Het gevoel “iets” te moeten regelen maar niet wetende wat. Via een intakegesprek maken wij samen met jou snel duidelijk wat er geregeld moet worden. Samen met alle specialisten in ons netwerk regelen wij het allemaal. Of het nu gaat om testamenten, notariële volmachten een financiële planning, echtscheiding, pensioen of overlijden, alle kennis hebben wij in huis. Graag willen wij jullie wat meer inzicht verstreken wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Samenwonen, geregistreerd partnerschap en trouwen
Wij begeleiden jullie bij het opstellen van de samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden. In 2018 vond een belangrijke wetswijziging plaats. De gemeenschap van goederen is niet meer de standaard. Maar werkt de nieuwe regeling wel zo goed als door de wetgever beoogd? Dat hangt sterk af van je persoonlijke omstandigheden en de persoonlijke wensen.

Een geboorte van een kind of de aankoop van een woning is vaak de aanleiding om deze zaken te willen regelen.

Vaak is onbekend of onderbelicht dat een samenlevingsovereenkomst er niet toe leidt dat jouw partner ook de gewenst erfgenaam is. Als jullie een kind hebben is dat kind erfgenaam. Prima? Maar je bent dan mogelijk wel heel veel erfbelasting verschuldigd. Een testament is noodzakelijk om het goed te kunnen regelen.

Meestal wordt er ten onrechte niets geregeld wanneer een woning wordt gekocht waarbij een deel van de koopsom via een schenking van de ouders wordt voldaan. Als je dat niet goed regelt krijg je mogelijk in de toekomst een probleem bij echtscheiding of overlijden.

Schenken
Wij zijn gespecialiseerd in advisering bij het doen van een schenking. Belangrijke zaken zoals een uitsluitingsclausule (beschermen van kind bij echtscheiding tegen de koude kant) en of het al dan niet inbrengen in de nalatenschap (krijgen alle kinderen even veel?) wordt vaak vergeten. Diverse keren hebben we ondersteuning verleend bij fiscaal vriendelijke overdracht van de woning naar de volgende generatie. Een lage WOZ-beschikking kan tot grote voordelen leiden. Trots zijn we op onze resultaten op het gebied van het schenken zonder schenkingstraditie waarbij we toestemming van de rechter wisten te verkrijgen voor het doen van grote schenkingen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze blog: Geen schenkingstraditie, maar wel toestemming om te schenken.

Erven
Aandacht vragen wij voor het belang van het voorbereiden van de nalatenschap. Onder het motto “Je kunt het niet nalaten” benadrukken wij de morele plicht om je toekomstige erfgenamen te ontzorgen.

Speerpunten zijn het beoordelen of het opnieuw op laten stellen van testamenten en notariële volmachten maar ook het inzichtelijk en overzichtelijk maken van je bezittingen en schulden. Welke financiële producten zijn er en welke levensverzekeringen zijn afgesloten. Wat is de verschuldigde erfbelasting bij jouw overlijden en is het wellicht om fiscale redenen verstandig om bij leven te schenken? Door een nalatenschapsplan wordt duidelijk waar je aan toe bent.

Met enige regelmaat hebben wij een adviesdossier van iemand die ongeneeslijk ziek is en binnenkort zal overlijden en zich pas dan afvraagt wat de fiscale- en financiële gevolgen zijn van het aanstaande overlijden. Als we er op tijd bij worden gevraagd kunnen we nog veel regelen. Dat lukt echter niet altijd. De nalatenschap kan (op termijn) bij de verkeerde personen terecht komen of er wordt onnodig erfbelasting verschuldigd terwijl dat niet nodig is. Het is mogelijk om in overleg met jou een nalatenschapsscan te maken waardoor inzichtelijk wordt waar jouw erfgenamen bij overlijden rekening mee moeten houden.

Voor meer informatie neem gerust contact op: 055-576 25 24

Bericht delen op:
| | Linkedin