Meer blogberichten

Erfrecht in het nieuws

Het overlijden van beroemde mensen is voor onze adviespraktijk vaak een “lot uit de loterij”. Door die gebeurtenissen kunnen wij veelal een link leggen met onze dagelijkse adviespraktijk.

Prince en de verklaring van erfrecht

Wanneer ik moet uitleggen dat een notaris een verklaring van erfrecht moet opstellen en dat hij daar tijd voor nodig heeft om dat goed te kunnen doen, dan heeft men daar begrip voor. Soms is het niet zo eenvoudig als de erfgenamen denken. Maar gelukkig is het niet zo ingewikkeld zoals bij het vaststellen van de nalatenschap van de legendarische muzikant Prince. Na zijn overlijden meldden zich tientallen mensen die “een verwante” zouden zijn van Prince Roger Nelson (mijn favoriet: “Sometimes it snows in April”). De Amerikaanse rechter stelde uiteindelijk vast dat er slechts zes erfgenamen waren. Niet elke nalatenschap is zo spraakmakend als die van Prince, maar het belang van een verklaring van erfrecht, het vaststellen wie de erfgenamen zijn, zal duidelijk zijn.

Aretha Franklin en het ontbreken van een testament

Ook na het overlijden van Aretha Franklin barstte de ruzie al snel los. Vier kinderen en een partner. Maar liefst 80 miljoen dollar te verdelen. Maar delen door vier of door vijf? Dat scheelt nog al! Geen testament betekent geen rechten. Wel voor de kinderen, maar niet voor de partner. De kinderen zijn in ieder geval erfgenaam. Maar die willen niet delen met de partner die geen erfgenaam is. Ze wilde al twee keer in het huwelijk treden. Maar dat vonden de kinderen niet goed. Dat kwam er dus niet van. Ook dat ze al 30 jaar samen woonden geeft geen recht op de nalatenschap. In Nederland is dat ook op die manier geregeld. Je kunt elkaars fiscaal partner zijn en/of een samenlevingsovereenkomst hebben, maar dat geeft geen recht op een aandeel in de nalatenschap! Door het opstellen van een testament kunnen de persoonlijke wensen van de erflater worden vastgelegd en voorkomt u discussies en ongewenst vermogensverdeling.

 Hans van Breukhoven (HvB) en de legitieme portie

Volgens het Nederlands recht kan een kind onterfd worden. Wanneer het kind een beroep doet op de legitieme portie dan heeft het kind toch nog recht op de helft van wat hij/zij als erfgenaam zou ontvangen. In de volksmond wordt dan gesteld dat kinderen niet onterfd kunnen worden. Ook een adoptiekind heeft dat recht. HvB had zijn adoptiedochter Constanza willen onterven. Niet ondenkbaar vanwege de gedachte dat zij HvB en zijn “ex” Vanessa voor een groot bedrag had bestolen. De adviseurs probeerden nog aan te tonen dat het middelpunt van het leven van HvB zich in Engeland bevond en daardoor het Engels recht van toepassing was. De Nederlandse rechtbank was het daar niet mee eens. Constanza heeft recht op haar legitieme portie. Het “onterven” van een kind is maatwerk waarbij je echt advies nodig hebt.

De rampenclausule van Jeroen en Michou

Het geluk lachte Jeroen en Michou toe. Zij traden in het huwelijk en hun huwelijksreis bracht hen naar de Dominicaanse Republiek waar zij verbleven in een luxe ressort. Na een etentje in het hotel worden zij ernstig ziek. Lang verhaal kort. Zij overlijden de volgende dag beiden ten gevolge van voedselvergiftiging. Uiteindelijk wordt vastgesteld dat Michou eerst is overleden en daarna Jeroen.

Er is geen testament opgesteld. Dan geldt de hoofdregel. Michou en Jeroen hebben geen kinderen. Jeroen leeft wat langer dus is Jeroen de erfgenaam van Michou. De erfgenaam van Jeroen is de familie van Jeroen. Daar is de familie van Michou het niet mee eens. Zij stellen dat Jeroen en Michou een “groot familiehart” hadden en wanneer zij een testament zouden hebben opgesteld het zeker zo zouden hebben geregeld dat de erfenis aan beide families zou zijn toegedeeld. Ook vinden zij dat Michou weliswaar eerder is overleden, maar wel door het eten van voedsel dat zij gelijktijdig hebben genuttigd. Puur toeval. Het is heel bijzonder dat de rechtbank in dit geval meegaat met de erfgenamen van Michou. De rechter benadert deze discussie namelijk vanuit de redelijkheid en billijkheid en vult daarbij in wat Jeroen en Michou zouden hebben geregeld wanneer zij een testament zouden hebben opgesteld.

Anders gezegd: er kan van de wet worden afgeweken door het opstellen van een testament. De rechter vindt in dit bijzondere geval dat ook van de wettelijke regeling kan worden afgeweken omdat die wettelijke regeling niet redelijk uitwerkt. Naar wij hebben begrepen is de moeder van Jeroen in beroep gegaan. Wordt vervolgd…

Karl Lagerfeld en zijn kat

We zouden kunnen vervolgen met het goed verzorgd achterlaten van je huisdier. Dat doen we niet. Maar het geeft wel aan hoe “het erfrecht leeft”. Als we de diverse cases overzien gaat het voornamelijk om het niet (goed) regelen van de nalatenschap. Maar je hoeft geen miljonair te zijn om een testament op te stellen of te wijzigen. Je wilt toch geen spijt krijgen van het nalaten van hetgeen je zou moeten regelen? En natuurlijk moet je voorkomen dat je nabestaanden spijt krijgen van hetgeen jij niet hebt gedaan. Of laat je het hen liever onderling uitvechten? Daar geloven wij niets van. Bel ons dan gaan we het voor je regelen!

Bericht delen op:
| | Linkedin