Meer blogberichten

Estate Planning door Cijns| Erfzaken:

Ons vermogen om voor ú vooruit te denken

Uw vermogen ‘reist mee’ met uw leven

Ieder gemiddeld mens, of u nu ondernemer bent of particulier, bouwt in zijn of haar leven vermogen op. Echter, allerlei gebeurtenissen in uw particuliere of ondernemende leven hebben invloed op dit vermogen. Met andere woorden: de groei of afname van uw vermogen ‘reist mee’ met de gebeurtenissen in uw leven. Soms positief en soms negatief.

Uw vermogen is kwetsbaar

In een bepaalde mate heeft u invloed op de groei van uw vermogen, bijvoorbeeld door verstandige beslissingen te nemen. Zoals de aankoop van een huis dat gaandeweg in waarde toeneemt. Maar u kunt niet álles voorzien. Want de overheid maakt soms nieuwe wetten die ongunstig zijn voor uw vermogen. Ook kan ziekte u treffen waardoor uw vermogen moet worden aangesproken. Al met al is uw vermogen een kwetsbaar goed, onderhevig aan factoren die u wel en niet kunt beïnvloeden, zoals de economie. Tegelijkertijd is uw vermogen u dierbaar, met het oog op uw financiële toekomst en die van uw naasten.

Uw vermogen: een complex bouwwerk

Daar komt bij dat veel vermogens niet overzichtelijk zijn opgebouwd uit één enkele bankrekening met een bedrag. Was het maar zo eenvoudig als bij Dagobert Duck die zijn vermogen aan gouden muntjes overzichtelijk in een groot zwembad bewaarde. Veel vaker is uw vermogen een complex bouwwerk van de meest uiteenlopende bezittingen. Zoals een huis, een toekomstig pensioen, spaargeld en allerlei andere bestanddelen. Bij ondernemers komen daar ook nog allerlei vermogensbestanddelen bij die met hun bedrijf te maken hebben. Kortom, uw vermogen is dus én heel beïnvloedbaar én doorgaans complex opgebouwd.

Overdracht aan de volgende generatie

Er is nog een derde element, naast de kwetsbaarheid en complexiteit van uw vermogen: u wilt het op enig moment over kunnen dragen aan de generatie na u, aan degenen die u dierbaar zijn. Deze belangrijke levenswens is vaak emotioneel geladen en verdient daarom alle professionele aandacht die u maar kunt krijgen. Want overdragen mag niet gelijk staan aan afdragen, aan de fiscus.

Uw Estate Planning verdient alle aandacht: van uzelf én van specialist Cijns| Erfzaken

Uw vermogen noemen wij uw Estate. Die vakterm komt van het Engelse begrip voor ‘landgoed’. Ofwel: alle bezittingen van een persoon. Nu we weten dat uw Estate en de opbouw daarvan kwetsbaar en complex is, verdient uw Estate Planning alle aandacht in alle fases van uw leven, én daarna voor de overdracht op de volgende generatie. Uiteraard aandacht van uzelf, maar ook de professionele aandacht van een specialist als Cijns| Erfzaken. Gebaseerd op ons vermogen om voor u vooruit te denken. Estate Planning doen wij voor natuurlijke personen, doorgaans zowel inactieve als actieve ondernemers. Juist bij ondernemers kent Estate Planning veel beslis- en overlegmomenten en bewijst Cijns| Erfzaken haar toegevoegde waarde.

Groei, behoud, bescherming en overdracht van uw Estate

Cijns| Erfzaken heeft een heldere visie op Estate Planning. Die visie vertalen wij in vier concrete activiteiten. Deze zijn gericht op 1. Groei, 2. Behoud, 3. Bescherming en 4. Overdracht van uw vermogen. U kunt ons voor elk van deze vier activiteiten afzonderlijk inschakelen. Maar het behoeft geen betoog dat onze ervaring en expertise maximaal in uw voordeel werken als wij deze vier diensten geïntegreerd voor u mogen inzetten. Zo versterken deze elkaar én dus het effect op uw vermogen, nu en later.

Cruciale koppeling tussen leven en overlijden

Ook benadrukken wij dat onze dienstverlening voor uw Estate zowel betrekking heeft op uw leven als op de afhandeling van uw nalatenschap na uw overlijden. Die koppeling is cruciaal. Want een zorgvuldig gegroeid, behouden en beschermd Estate kan door een onzorgvuldige overdracht na een overlijden ernstige schade oplopen. Onze geïntegreerde visie hierop behoedt u voor teleurstellingen bij de voor u zo dierbare generatie na u of bij uw langer levende partner.

Het gaat om Estate Planning

Uw Estate vergt Planning. Want als u niets doet met uw Estate, gebeuren er zaken mee waarvan vaak achteraf blijkt dat u er tóch invloed op had kunnen hebben. Die gemiste kansen zet
Cijns| Erfzaken voor u om in benutte kansen op basis van Estate Planning. Zorgvuldig analyseren wij wat uw vermogen op dit moment behelst, waar u heen wilt met uw vermogen en welke planning nodig is om die doelen te realiseren, zowel tijdens uw leven als na uw overlijden. En omdat elke planning, ook al is die nog zo professioneel mogelijk opgesteld, al na dag één onderhevig is aan vaak onvoorziene gebeurtenissen, houden wij voortdurend de vinger aan de pols. Op proactieve wijze signaleren wij zowel mogelijke bedreigingen als kansen voor uw Estate. Die communiceren wij snel en kundig met u. Zodat u bijna altijd op tijd kunt handelen op basis van onze adviezen.

De eenvoud binnen complexiteit

De vaak complexe materie rondom Estate Planning kan al snel ontaarden in allerlei technocratische adviezen. Vaak wat abstract en afstandelijk, doorspekt met jargon. Cijns| Erfzaken doet dit anders. Uiteraard zijn onze adviezen voor de groei, het behoud, de bescherming en overdracht van uw Estate juridisch/fiscaal doortimmerd en actueel. Tegelijkertijd leggen wij u deze in heldere taal uit, zowel verbaal als op papier. Complexiteit maken wij zo begrijpelijk. Ongrijpbaar maken wij zo tastbaar.

Wij zien en respecteren de mens achter het Estate

Tot slot: uw Estate gaat over geld, maar het gaat vooral over ú, uw leven en dromen en daden. Dus bouwen wij in alle rust met u een professionele relatie op, gebaseerd op een prettig persoonlijke benadering, vertrouwen en rust. Kortom, wij zien en respecteren de mens achter het Estate.

Wilt u graag weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak. De koffie staat klaar!

 

 

 

Bericht delen op:
| | Linkedin