Meer blogberichten

Belastingbesparing door Estate Planning en ethiek

Graag nemen wij jullie mee in de actualiteiten uit onze adviespraktijk. Sommige mensen denken dat wij een saai vak hebben en dat wij alleen maar in stapels testamenten en huwelijkse voorwaarden grasduinen. Niets is minder waar. Elke dag kijken wij weer uit naar nieuwe rechtspraak en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Met regelmaat hebben wij een inhoudelijk vaktechnisch overleg waar wij de casuïstiek toetsen op mogelijke toepassing bij onze cliënten. Ethiek speelt daarbij een belangrijke rol. Wij adviseren zo scherp als mogelijk ten gunste van onze cliënten, maar zullen daarbij zelf onze grens bepalen van wat wij ethisch verantwoord vinden. Wij zijn echter nieuwsgierig naar waar jullie grens ligt. Of anders gesteld: “Wat verwachten jullie van ons?” Laat het ons weten!

 Belastingbesparing door wijzigen huwelijkse voorwaarden

In het kader van Estate Planning wordt regelmatig gebruik gemaakt van het wijzigen van “de huwelijkse staat”. Dat doen we om belasting te besparen bij (voorzienbaar) overlijden. Als het echtpaar bij het aangaan van het huwelijk voorwaarden heeft opgesteld en de ”rijkste van het echtpaar”, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte, voorzienbaar gaat overlijden dan kan het aangaan van een gemeenschap van goederen leiden tot een enorme besparing van inkomsten en/of erfbelasting. In de praktijk is het zelfs niet ongebruikelijk om van huwelijkse voorwaarden naar gemeenschap van goederen en weer terug naar gewijzigde huwelijkse voorwaarden te gaan. Enig doel is belastingbesparing. Estate Planning als instrument voor belastingbesparing. Stel je een dergelijk advies van ons op prijs?

Belastingbesparing door huwelijk

Stel, je hebt een vermogende klant zonder erfgenamen. “Wat gebeurt er met mijn vermogen na mijn overlijden?” De nalatenschap vervalt dan aan de Staat der Nederlanden. Je gaat in gesprek met de klant en wat blijkt? De afgelopen twee jaren heeft hij veel steun gehad van de doktersassistente. “Is het mogelijk de nalatenschap aan de doktersassistente toe te delen?” Ja, dat kan maar dan is zij er 40% erfbelasting over verschuldigd. “Dat is zonde van het geld!”. Tenzij je met haar in het huwelijk treedt dan geldt de partnervrijstelling en is er niets verschuldigd. “Maar ze is al getrouwd”. Dan moet ze eerst scheiden, dan treedt u daarna met haar in het huwelijk. Na uw overlijden kan zij weer in het huwelijk treden met haar huidige echtgenoot. De Belastingdienst vindt het allemaal prima. Het fiscale recht volgt het civiele recht. Op het moment van overlijden is erfgenaam gehuwd met erflater. De vrijstelling is van toepassing en er is geen erfbelasting verschuldigd.

Toch wordt het een (arbeidsrechtelijke) procedure. De doktersassistente had de erfenis nooit mogen aanvaarden vanwege de gouden regel dat nimmer een gift mag worden geaccepteerd van diegenen tot wie een hulpverlener in een behandelrelatie staat. Het is een overschrijding van een professionele grens. De doktersassistente wordt ontslagen!

Ook in deze casus wordt het huwelijk als besparingsinstrument gebruikt. Maar hier “wringt” het gevoelsmatig toch een beetje. Scheiden van je eigen man om een grotere nalatenschap te ontvangen. Anderzijds dient bedacht te worden dat vaststond dat de nalatenschap uiteindelijk sowieso naar de doktersassistente zou gaan. Enig doel van deze constructie is belastingbesparing.

Is dit een advies waar je blij van wordt?

Belastingbesparing door schenking aan vreemden

Een kleine maand geleden werd in een landelijk dagblad een oproep gedaan aan mensen om zich te melden die hun kind al een schenking van € 100.000 hebben gedaan voor de aankoop van een woning. Die schenking kan éénmalig vrijgesteld worden gedaan door de ouders, zolang het kind nog maar geen 40 jaar is. Als ouder mag je elk kind die schenking doen. Ook aan neven en nichten. Maar ook aan derden. Maar waarom zou je dat laatste doen? Omdat je er belasting mee kan besparen.

“Als ik jouw kind € 100.000 schenk onder de voorwaarde dat jij mijn kind € 100.000 schenkt kunnen wij beiden dus twee keer een onbelaste schenking doen.” De adverteerder brengt beide partijen tegen “geringe vergoeding” bij elkaar. De Belastingdienst bestrijdt deze truc. De vraag is of zij daar succesvol in zal zijn. Ook in dit geval heeft de constructie tot enig doel het besparen van belasting.  Volgens de Belastingdienst een schijnhandeling. En volgens jullie?

Belastingbesparing door bedrijfsopvolging

De Belastingdienst bestrijdt de schijnhandeling. Recentelijk verloren zij echter twee rechtszaken. Wat wil het geval. Ondernemingsvermogen kan onder voorwaarden zonder belastingheffing worden doorgeschoven of uitgesteld. Als je geen ondernemingsvermogen hebt, maar wel beleggingsvermogen dan kan je het soms wel “omvormen” van beleggingsvermogen naar ondernemingsvermogen.

In het ene geval is een moeder van 94, in het andere geval een vader van 81, een aantal jaren voor hun overlijden, toegetreden tot een (agrarische) maatschap met hun kinderen. Zij werden op hoogbejaarde leeftijd weer ondernemer. Zij verpachtten de grond. Er was sprake van beleggingsvermogen. De verpachte grond maakt nu deel uit van de agrarische onderneming. Nu is er sprake van ondernemingsvermogen. Enig doel van deze rechtshandelingen is het besparen van belasting. Doen of niet doen?

 

 

Bericht delen op:
| | Linkedin