Meer blogberichten

Kernwaarden

Tot het DNA van CIJNS en Erfzaken behoren de kernwaarden betrouwbaarheid en vertrouwen. In deze blog verwijzen wij naar een aantal recente publicaties waaruit blijkt dat niet iedereen onze kernwaarden respecteert.

Verdeling nalatenschap
Dat de spanningen bij de afwikkeling van een nalatenschap hoog kunnen oplopen blijkt uit het nieuws dat ons begin maart 2017 bereikte. De krantenkoppen meldden dat een Frans gezin met twee kinderen werden uitgemoord door een familielid om ruzie over de nalatenschap. De vader van het gezin zou de nalatenschap niet hebben willen delen met de overige erfgenamen. Over dat dossier hebben wij verder geen achtergrondinformatie maar in algemene zin is het duidelijk dat het verdelen van een nalatenschap aan veel regels is gebonden. Maar zoals hierna blijkt uit een korte samenvatting van een aantal recente procedures blijkt dat niet iedereen zich houdt aan de “spelregels”.

Executeur en afwikkelingsbewindvoerder
De heer X is executeur en afwikkelingsbewindvoerder in de nalatenschap van zijn tante. Als executeur mag X beschikken over de gelden van de nalatenschap. Maar hij moet dat wel doen in het belang van alle erfgenamen en bovendien moet hij de overige erfgenamen op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden. Als afwikkelingsbewindvoerder mag hij de nalatenschap verdelen. De heer X “gaat echter zijn eigen gang”. De nalatenschap was ruim voldoende om alvast een bedrag van € 110.000 naar zichzelf over te maken. Hij verstrekt echter geen enkele informatie aan de overige erfgenamen. Het komt tot een strafrechtelijke vervolging. Eén van de erfgenamen is niet op de hoogte gesteld van zijn recht op een erfdeel. X stelt nog dat hij nooit de bedoeling had om zich wederrechtelijk vermogen uit de nalatenschap toe te eigenen. De Rechtbank denkt daar anders over en veroordeelt de heer X tot een werkstraf van 180 uur (Rechtbank Gelderland 24-02-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:952).

Financieel misbruik
Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een oudere. Denk daarbij aan gedwongen testamentwijziging, ontvreemding, diefstel en pinpasfraude. Naar schatting zijn ongeveer dertig duizend ouderen jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Een vermoeden van uitbuiting en misbruik blijkt uit de uitspraak van Gerechtshof Den Haag ECLIi:NL:GHDA:2016:4286. Met een bankpas van een ernstig ziek en later overleden familielid wordt door haar zus, haar steun en toeverlaat, binnen een week voor een bedrag van € 33.000 gepind! De zus stelt dat zij het volledige bedrag in een dichte enveloppe bij haar zus heeft achtergelaten en betwist dat zij het bedrag heeft ontvreemd.

Onwaardige erfgenaam
Een erflater heeft de heer Y in 2004 benoemd tot enig erfgenaam. In 2013 wordt hij echter strafrechtelijke veroordeeld voor brandstichting in de woning van erflater. De vraag is of Y dat misdrijf opzettelijk tegen de erflater heeft bedoeld. Een curator behartigde de belangen voor X en heeft Y uit het betreffende huis gezet. Y stelt dat hij ondoordacht in actie is gekomen tegen de curator. De Rechtbank verwerpt dit betoog en stelt dat Y onherroepelijk is veroordeeld en daardoor op grond van onwaardigheid slechts kan erven wanneer de erflater op ondubbelzinnige wijze het gedrag van Y heeft vergeven. Y stelt dat dit het geval is. De erflater is pas in 2014 overleden en heeft ruimschoots de tijd gehad zijn testament aan te passen en dat heeft hij niet gedaan! De Rechtbank Den Haag 21 december 2016, nr C/09/508383/HAZA 16-375 denkt daar anders over.
Stilzitten leidt niet tot vergiffenis. Y is een onwaardige erfgenaam op grond waarvan het recht op de nalatenschap vervalt.

Bericht delen op:
| | Linkedin