Meer blogberichten

Estate Planning is voor CIJNS meer dan nalatenschapsplanning

Voor CIJNS is estate planning het totaal van werkzaamheden op het gebied van belastingzaken, vermogenszaken en erfzaken. Bij CIJNS ben je zeker van je zaak.

Vermogensoverdracht naar de volgende generatie

Er zijn veel definities die uitleggen wat estate planning is en wat een estate planner doet. In grote lijnen wordt dan beschreven dat er op fiscaal vriendelijke wijze vermogen wordt overgedragen van de ene generatie op de volgende generatie. Advies, vooral gericht op nalatenschapsplanning. Wij vinden deze uitleg te beperkt, althans te beperkt voor de werkzaamheden die wij verrichten. Onze werkzaamheden bestaan namelijk uit alle activiteiten op het gebied van belastingzaken, vermogenszaken en erfzaken. Alle zaken onder het motto: “zeker van je zaak”.

Estate planning en belastingzaken

Het maken van de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is niet alleen een doel maar tevens een middel om inzicht te krijgen en te houden in het inkomen en vermogen van onze relaties. Door de vertrouwensrelatie weten wij wat er bij onze relaties leeft. Regelmatig wordt dit vastgelegd in een familiestatuut. We hebben immers niet alleen te maken met het bedrijf maar ook met de familie. Daardoor is het mogelijk te anticiperen op toekomstige beslissingen en fiscale vrijstellingen. Door de onderneming op een juiste wijze te structuren kunnen er forse vrijstellingen en besparingen erfbelasting en/of schenkbelasting ( bij leven) worden gerealiseerd. Estate planning, het fiscaal vriendelijk overhevelen van vermogen, is dus ruimer dan uitsluitend nalatenschapsplanning.

Estate planning en vermogenszaken

Vaak is er onduidelijkheid hoe een vermogensbestanddeel het best kan worden aangewend. Men heeft in grote lijnen wel inzicht in de samenstelling van het vermogen maar niet of er op de juiste manier mee wordt omgegaan. Het besef dat men over voldoende vermogen beschikt om te schenken en de kinderen te laten delen in de welvaart is vaak wel aanwezig. Maar men heeft geen idee over wat en hoe dat vermogen, al dan niet bij leven, fiscaal vriendelijk kan worden overgedragen naar de volgende generatie. Daarnaast is het dan natuurlijk van belang dat er voor vader en moeder voldoende vermogen aanwezig is , en beschikbaar blijft, om aan de eigen inkomensbehoeften blijvend te kunnen voldoen. In onze visie is het een must om inzicht te krijgen in vermogen en inkomen door middel van een Financieel Plan. Als er daadwerkelijk wensen zijn om vermogen over te dragen naar de kinderen kan dat worden gebaseerd op een schenkingsplan. Voor CIJNS is estate planning niet uitsluitend nalatenschapsplanning maar is nalatenschapsplanning een onderdeel van estate planning.

Estate planning en erfzaken

Bij het overlijden van de “padre familias” geen verrassingen wat er met de aandelen van het bedrijf moet gebeuren en wie de bedrijfsopvolger wordt. De wijze waarop de huwelijkse voorwaarden en het testament uitwerken zijn bij CIJNS in het dossier aanwezig, bekend en besproken. Door het Erfplan is duidelijk op welke wijze het vermogen wordt verdeeld, hoeveel erfbelasting wordt betaald en hoe de langstlevende het nagelaten vermogen kan aanwenden. Nalatenschapsplanning is bij CIJNS een onderdeel van integrale vermogensadvies, “van wieg tot graf en daarna….”.

Bericht delen op:
| | Linkedin