Meer blogberichten

Gun iedereen de kennis van Cijns|Erfzaken

Wat voor u van belang is, kan dat óók zijn voor uw naasten of andere relaties

U ontvangt elke maand de nieuwsbrief van Cijns|Erfzaken. Bedoeld om u alert en actueel te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van erfzaken en vermogensplanning. Graag geven wij u een cruciale reden waarom het van belang is dat ook uw naasten of andere relaties deze nieuwsbrief lezen en ontvangen. U kunt hen kosteloos opgeven voor toezending.

Relaties en netwerken

Iedereen in onze maatschappij leeft in een bepaalde verhouding tot (heel veel) anderen. Zoals in een huwelijk of binnen een samenlevingscontract, wellicht met kinderen. Eveneens komt u zelf uit een gezin en leven uw ouders wellicht nog, of niet meer. Ook kunt u relaties onderhouden met anderen in onze maatschappij, zoals zakelijk of op een andere wijze. Kortom, u leeft in een netwerk van belangen en mensen, zowel privé als zakelijk.

Uw netwerk verdient dezelfde informatie

Dit betekent dat als u op enig moment in uw leven te maken krijgt met erfzaken en vermogensplanning daar per definitie anderen bij betrokken zijn, voornamelijk uw naasten of zelfs nabestaanden. Elke stap die u zet op dit vlak heeft dus niet alleen gevolgen voor u, maar ook voor hen. Of vice versa! Dit heldere en onontkoombare gegeven geeft het belang aan van het feit dat alle informatie die u nu leest over erfzaken en vermogensplanning net zo belangrijk is voor de mensen in uw maatschappelijke netwerk.

Laat uw naasten meelezen

Zet hen dus niet op informatieachterstand, maar laat hen meelezen met de nieuwsbrief van Cijns|Erfzaken! Zij kunnen zich op onze website eenvoudig aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Bericht delen op:
| | Linkedin