Meer blogberichten

Wees voorzichtig met het aanvaarden van een nalatenschap!

Zuiver aanvaarden van de erfenis. Of niet?  De aanvaarding van een nalatenschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee!

Wat moet de erfgenaam doen bij een overlijden?
Als erfgenaam ben je verplicht de nalatenschap af te wikkelen. Als onderdeel van de afwikkeling van de nalatenschap moet je vorderingen innen en schulden betalen. Maar dan moet je wel weten welke schulden er zijn. Je moet dus actief op zoek naar schuldeisers voor zover deze zich niet spontaan bij jou melden. Het ligt dan voor de hand dat je de administratie van erflater induikt om een en ander te inventariseren. Maar wat doe je als die administratie niet veel voorstelt maar toch zeer onoverzichtelijk is. Je kunt er geen touw aan vastknopen! Je kijkt eens om je heen en constateert dat de woning van erflater in een bedroevende staat verkeerd. Hoe nu verder?

De nalatenschap moet goed in beeld worden gebracht.
Een voorbeeld hoe het niet moet doet zich voor in de casus die is behandeld door Rechtbank Noord-Holland van 27 september 2017 (RBNHO:2017:10840). De betreffende erfgenaam ging naar de notaris. Volgens de notaris had de erflater geen schulden maar wel een positief banksaldo van € 6.000. De notaris adviseerde zuiver te aanvaarden.

De erfgenaam is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden
Na 5 weken komt de erfgenaam er echter achter dat de erflater in de schuldhulpverlening zat en dat hij meerdere schuldeisers had. Er was geen sprake van een positief maar van een negatief vermogen. Het gevolg van de zuivere aanvaarding is dat de erfgenaam hoofdelijk aansprakelijk is geworden voor de onbetaald gebleven schulden van de erflater.

Het omzetten van een zuivere aanvaarding naar een beneficiaire aanvaarding
Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om een zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. De kantonrechter kan een machtiging afgeven om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Maar dat doet hij alleen als je als erfgenaam de betreffende schulden niet kende en evenmin behoorde te kennen. En daar gaat het voor de erfgenaam in deze procedure mis. Dat hij niet op de hoogte was van de schulden kan de erfgenaam niet verweten worden. Maar de erfgenaam had niet mogen berusten in de mededeling en het advies van de notaris. Hij heeft een onderzoeksplicht. De erfgenaam voldoet niet aan die onderzoeksplicht. Dat is hem verwijtbaar.

De erfgenaam heeft een onderzoeksplicht
In dit geval is doorslaggevend dat onder de gegeven omstandigheden de erfgenaam had moeten twijfelen! Zijn er schulden of niet?  De erfgenaam had redelijkerwijs kunnen weten dat er schulden zouden kunnen zijn. Als er geen onderzoek wordt gedaan naar mogelijke schulden en er geen duidelijke administratie is te vinden zou je niet zuiver moeten aanvaarden. “Bij twijfel steek je nooit over!”. Daarbij komt dat gelet op de staat van de woning en de geschiedenis van de erflater, er in dit geval, onmiskenbaar reden toe was om een onderzoek te doen naar schulden.

Beneficiaire aanvaarding leidt tot zekerheid
Een beneficiaire aanvaarding was in dit geval verstandig geweest. Beneficiar aanvaarden is wel wat meer werk omdat de nalatenschap volgens bijzondere regels moet worden afgewikkeld. Het brengt dus wat meer kosten met zich mee. Het levert echter wel de zekerheid op dat er geen schulden van de nalatenschap uit je eigen zak moeten worden betaald.

CIJNS|Erfzaken is gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen
De moraal van het verhaal is dat het inschakelen van specialistische kennis bij de aanvaarding van een nalatenschap noodzaak is! Wees zeker van je zaak en ga naar CIJNS|Erfzaken. Heb je vragen of ons advies nodig? Neem gerust contact met ons op.Dit kan telefonisch via 055-5762524 (op werkdagen van 8.30 uur – 17.00 uur), middels het contactformulier of per mail (info@cijns.nl).

 

Bericht delen op:
| | Linkedin