Verwerpen

Een nalatenschap kan zuiver worden aanvaard, beneficiar worden aanvaard of worden verworpen. Het verwerpen van de nalatenschap leidt er feitelijk toe dat iemand geen erfgenaam wordt. Door het verwerpen van de nalatenschap kan aansprakelijkheid voor schulden uit die nalatenschap worden voorkomen.

In verband met de belangen van derden moet het verwerpen van de nalatenschap plaatsvinden door middel van een verklaring bij de rechtbank.

De nalatenschap kan ook namens een minderjarig kind worden verworpen. Daarvoor is dan wel toestemming van de Kantonrechter nodig.

Bij verwerping vindt plaatsvervulling plaats. De kinderen van de erfgenaam die heeft verworpen ontvangt het erfdeel dan in plaats van hun ouders. Het kan dus noodzakelijk zijn dat ook de kinderen de nalatenschap vervolgens verwerpen.

Het verwerpen van de nalatenschap kan soms vanuit fiscaal oogpunt wenselijk zijn. Door het verwerpen van de nalatenschap door de ouders en het aanvaarden van die nalatenschap door de kinderen gaat de nalatenschap “rechtstreeks” van de grootouders na de kleinkinderen.

Wees zeker van uw zaak en neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag.