Onderhandse akte

 

Een onderhandse akte is meestal een ondertekend geschrift, dat bestemd is om tot bewijs te dienen. Indien er sprake is van een akte in een vereiste vorm en opgemaakt door een persoon, die daartoe bevoegd is op basis van of krachtens de wet, dan is er sprake van een authentieke akte. Onderhandse akten zijn alle akten, die geen authentieke akten zijn.

Een onderhandse akte is bestemd om dwingend bewijs te leveren van de verklaring van een partij met betrekking tot de onderwerpen, waarop de verklaring ziet tegenover de wederpartij, die mede ondertekend heeft. Een onderhandse akte geldt niet indien dat wat overeengekomen is niet in overeenstemming is met de wet.

Een onderhandse akte kan ook op een andere wijze dan schriftelijk worden opgemaakt, mits deze op een zodanige wijze is opgemaakt, dat deze de tegenpartij in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan en daarmee toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik en een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt.