Afwikkelingsbewindvoerder

Bij de afwikkeling van een nalatenschap heeft een afwikkelingsbewindvoerder het bewind over goederen die gemeenschappelijk beheerd dienen te worden. Tot het bewind van de nalatenschap behoort het maken van een boedelbeschrijving waaruit alle bezittingen en schulden blijken en het innen van vorderingen en betalen van schulden.

Het kan zijn dat in het testament zeer ruime bevoegdheden aan de afwikkelingsbewindvoerder worden toegekend waardoor hij zonder toestemming van de erfgenamen of de Kantonrechter kan beschikken over de bezittingen. Hij heeft dan de mogelijkheid om zonder toestemming van de (overige) erfgenamen bezittingen te verkopen en met de opbrengst openstaande schulden te voldoen.

De afwikkelingsbewindvoerder is uiteindelijk degene die de nalatenschap verdeeld. Na de verdeling van de nalatenschap worden zijn werkzaamheden beëindigd.

De afwikkelingsbewindvoerder kan dezelfde persoon zijn als de executeur maar dat hoeft niet. Als het één en dezelfde persoon betreft gaat het wel om twee verschillende bevoegdheden.

Gerelateerd

Executeur