Testament

Meestal is het verstandig om een testament op te stellen. Hierin kunnen zaken worden geregeld die niet worden geregeld via het wettelijk erfrecht.

In een testament kan een keuze worden gemaakt welke bezittingen aan wie worden nagelaten. Ook is het mogelijk om wettelijke erfgenamen uit te sluiten van de nalatenschap.

Het kan ook vanwege fiscale overwegingen van toegevoegde waarde zijn. Door middel van een testament is het mogelijk om het betalen van erfbelasting bij overlijden te vermijden of te beperken.

Om te voorkomen dat de nalatenschap terecht komt bij de eventuele partner van een kind kan een uitsluitingsclausule worden opgenomen. Feitelijk wordt dan in het testament bepaald dat de nalatenschap uitsluitend naar de eigen kinderen gaat. Het op deze wijze verkregen vermogen van het kind vormt dan privévermogen en valt buiten de huwelijksgemeenschap.

In een testament kan een executeur en/of afwikkelingbewindvoerder worden benoemd die er voor zorgt dat de nalatenschap conform uw wensen wordt beheerd en afgewikkeld.

Ook is het mogelijk om een zogenaamde overlevingsclausule in uw testament op te nemen.