Onwaardigheid

Bepaalde handelingen maken iemand onwaardig in de aanvaarding van een erfenis. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat een erfgenaam volgens de wet of testament automatisch erft wanneer de erflater komt te overlijden.

Iemand wordt onwaardig verklaard wanneer:

  • Hij onherroepelijk is veroordeeld wegens het ombrengen van de erflater, dat heeft geprobeerd, dat feit heeft voorbereid of daaraan heeft deelgenomen;
  • Hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de erflater gepleegd misdrijf waarop naar Nederlands recht een vrijheidsstraf is gesteld met een maximum van ten minste vier jaar, dan wel wegens poging tot, voorbereiding van of deelneming aan een dergelijk misdrijf;
  • Hij de erflater door bedreiging heeft gedwongen of belet een uiterste wilsbeschikking te maken;
  • Hij de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.

De onwaardigheid vervalt wanneer de erflater op ondubbelzinnige wijze de gedraging heeft vergeven.

Gerelateerd

Testament