Successierecht

Wanneer een verkrijging plaatsvindt ten gevolge van het overlijden van iemand die in Nederland woont is er in veel gevallen erfbelasting verschuldigd.

Erfbelasting is een andere term voor het begrip successierecht. Bij de wijziging van de successiewet in 2010 zijn de termen erfbelasting en schenkbelasting geïntroduceerd.

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie tot de overledene, de hoogte van de nalatenschap en de vrijstellingen die mogelijk op de verkrijging van toepassing zijn.De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. De actuele vrijstellingen en tarieven kunt u vinden op de website van de Belastingdienst..

Als u een onderneming erft en voortzet betaalt u mogelijk minder of geen erfbelasting. U kunt dan een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling.