Plaatsvervulling

Het is mogelijk om erfgenaam te worden vanwege plaatsvervulling. De betreffende erfgenaam komt feitelijk in de plaats van de oorspronkelijke erfgenaam. Dat kan het geval zijn doordat de oorspronkelijke erfgenaam is overleden, onwaardig is, onterfd is of de erfenis heeft verworpen.

Plaatsvervulling treedt op tot en met de 6e graad.

Degene die bij plaatsvervulling erft kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.