En/of rekening

Als een rekening op één naam staat is uitsluitend de rekeninghouder bevoegd om betalingen vanuit de betreffende rekening te verstrekken. Een en/of rekening is een rekening met meerdere rekeninghouders. De rekeninghouders zijn allen bevoegd om gelden op de rekening te storten en om gelden van de rekening op te nemen. Het gehele saldo blijft echter eigendom van de oorspronkelijke rekeninghouder. Er is geen overdracht van vermogen.

In de aangifte inkomstenbelasting moet als box 3 vermogen de banktegoeden worden opgegeven. Bij een en/of rekening geeft iedere rekeninghouder op welk deel van de en/of rekening daadwerkelijk aan de betreffende rekeninghouder toekomt.

Het openen van een en/of rekening met een kind is geen gift aan het kind. Het saldo van de en/of rekening behoort formeel nog tot de ouder.

Bij het overlijden zal moeten worden vastgesteld tot wiens eigendom het saldo van de rekening behoort. Dit kan door het vaststellen van de stortingen en opnamen die hebben plaatsgevonden.

Normaal gesproken blijft een mede-rekeninghouder van de en/of rekening toegang houden tot de rekening. De erfgenamen kunnen in bijzondere gevallen een blokkering aanvragen voor het blokkeren van de mede-rekeninghouder. Met toestemming van alle erfgenamen is het mogelijk de blokkering weer op te heffen.