Huwelijkse voorwaarden

 

De huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht van iedere echtgenoot op het huwelijksvermogen (bezit en inkomen) van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komen echtgenoten overeen, als zij willen afwijken van het wettelijk huwelijksvermogensrecht. Tot 1 januari 2018 ontstaat de wettelijke gemeenschap van goederen van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) bij het aangaan van een huwelijk. Met ingang van 1 januari 2018 treedt de wetswijziging met betrekking tot het wettelijk huwelijksvermogensrecht in werking. Op grond van de gewijzigde wetgeving valt vermogen, dat voor het huwelijk is verkregen in een beperkte gemeenschap, tenzij het vermogen voor het huwelijk al aan beide echtgenoten toebehoorden. De nieuwe wet geldt voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten.

De huwelijkse voorwaarden moet bij akte door een notaris worden opgemaakt. Hij moet de akte van huwelijkse voorwaarden inschrijven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten. Het openbaar huwelijksgoederenregister kan door iedereen worden ingezien. Indien de huwelijkse voorwaarden niet worden ingeschreven, werken ze alleen tussen de echtgenoten onderling. Bepalingen in de huwelijkse voorwaarden kunnen dan niet door de echtelieden tegen derden worden ingeroepen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel vóór het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk worden gemaakt. Als ze tijdens het huwelijk worden gemaakt, moeten ze door de rechtbank worden goedgekeurd, om te voorkomen dat schuldeisers worden gedupeerd.

https://hgr.rechtspraak.nl/