Meer blogberichten
123

Belastingbesparing door Estate Planning en ethiek

Graag nemen wij jullie mee in de actualiteiten uit onze adviespraktijk. Sommige mensen denken dat wij een saai vak hebben en dat wij alleen maar in stapels testamenten en huwelijkse voorwaarden grasduinen. Niets is minder waar. Elke dag kijken wij weer uit naar nieuwe rechtspraak en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Met regelmaat hebben wij […]

Lees meer...

Nut en noodzaak van een notariële volmacht

Deze editie van onze nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken van de notariële volmacht. Wat is de visie van Cijns op de inzet van dit rechtsgeldige instrument? Michel Esselink legt het graag uit: “Eigenlijk zou iedereen, ongeacht leeftijd, iemand notarieel moeten machtigen.” Michel: “Eén van de speerpunten binnen onze dienstverlening is het […]

Lees meer...

Pas op met de pinpas van je ouders

Tot november 2017 had ik, en ik vermoed vele anderen, nog niet eerder gehoord van Margaret van Breukelen (MvB). Als zappende langs de diverse zenders kreeg ik er lucht van dat het item bij Radar ging over een notariële volmacht. Direct zit ik op het puntje van mijn stoel. Ooit was het programma Radar “de […]

Lees meer...

Zoon maakt zich niet schuldig aan ouderenroof

Tenzij expliciet opgenomen in de notariële volmacht, is de verkrijger van de volmacht niet verplicht tot het doen van rekening en verantwoording. Die verplichting geldt in principe ook niet voor een bankpas die met toestemming wordt gebruikt. Wanneer de ouder de verkrijger van de volmacht (vaak één van de kinderen) ter verantwoording roept, dan is […]

Lees meer...

Ouderenroof

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Daarom stond oktober van dit jaar in het teken van de eenzaamheid. Iemand die zich eenzaam voelt, is niet verbonden met anderen. Het is een persoonlijke ervaring. Het komt voor op alle leeftijden, in alle lagen van de bevolking en kan vele oorzaken hebben. Er wordt op […]

Lees meer...

Informeer jezelf op één avond over alle risico´s die jij privé als ondernemer loopt

Schrijf je nú in voor de informatieve Cijns klantavond Cijns kent jou als bevlogen ondernemer. Jouw tijd is kostbaar. Dus is het begrijpelijk dat jij niet altijd een helder zicht hebt op alle risico´s die jij als ondernemer privé loopt bij wat wij noemen OASE: Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met Werken, Echtscheiding. Schrijf je daarom nu […]

Lees meer...

Voor het doen van een schenking is toestemming van echtgenote nodig

Ook wanneer je bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en er sprake is van koude uitsluiting, is toestemming nodig van je echtgenoot om te schenken. Dat is alleen anders wanneer het een gebruikelijke, niet bovenmatige gift betreft. Deze regeling is ingevoerd ter bescherming van “het gezin”. Als er geen toestemming is gegeven, kan de schenking worden […]

Lees meer...

Erfbelasting

Fiscus blijft blunderen met erfbelasting De Belastingdienst slaagt er maar niet in de problemen met de erfbelasting op orde te krijgen. Nadat vorig jaar al 450 miljoen euro niet geïnd kon worden dreigt ook dit jaar vertraging, met gevolgen voor de schatkist. Hoeveel de fiscus dit jaar misloopt, wordt op Prinsjesdag bekend. Wij, bij Cijns, […]

Lees meer...

Het belang van de begunstiging op een verzekeringspolis

Bij onze testamentadviezen besteden wij ook aandacht aan afgesloten verzekeringspolissen. Met name de zogeheten begunstiging heeft daarbij onze belangstelling. Een begunstiging is feitelijk een schriftelijke mededeling aan de verzekeraar aan wie de uitkering bij overlijden dient plaats te vinden. Het belang van deze beoordeling wordt erg duidelijk in de procedure die werd gevoerd tot aan […]

Lees meer...

Uw emotionele verwerking van een (mogelijk) verlies verdient áltijd voorrang

Soms komt alles tegelijk in een mensenleven. Deze situatie doet zich vooral voor als iemand helaas krijgt te horen ernstig ziek te zijn. De persoon zelf, en uiteraard ook zijn of haar naasten, komen van het ene moment op het volgende terecht in een bijna oncontroleerbare wervelwind van emoties en vragen. Ook kan het gebeuren, […]

Lees meer...
paginatie Volgende pagina » « Vorige pagina