Wie neemt straks het stokje over?

Vermogensoverdracht

Bespreek het op tijd en voorkom onnodige kosten

Brengt de toekomst jou wellicht een erfenis? Dan is dit een cruciaal event in de ogen van Cijns. Bij schenkingen na overlijden moet je namelijk over het bedrag veel erfbelasting betalen. Ons advies? Bespaar kosten en belasting en durf de erfenis op tijd te bespreken met degenen van wie jij het ontvangt. Of juist met degenen aan wie jij dit vermogen overdraagt.

Echter, dit speelt niet alleen in relatie tot een overlijden. Ook is een fiscaal correcte vermogensoverdracht, met benutting van alle mogelijkheden, een cruciaal instrument om uw kinderen op weg te helpen in het leven. Het gaat hierbij vaak om substantiële bedragen, waarbij de overdragers graag zien dat deze overdracht goed geregeld wordt.

Nu al direct erfbelasting besparen
Je kunt nu al erfbelasting besparen door gezamenlijk na te denken over een schenkingsplan. Goed te weten is dat het tarief van de schenkbelasting op het eerste gezicht gelijk is aan dat van de erfbelasting. Desondanks kunnen schenkingen fiscaal voordeliger uitpakken dan erven. Het doel van een schenkingsplan is om het vermogen van jouw ouder(s) (deels) al bij leven geleidelijk te laten overgaan naar jou als toekomstige erfgenaam. Of van jou naar je kinderen. Dit topt het tarief af en kun je gebruik maken van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting. Het is beter te schenken met een warme dan een koude hand. Emotioneel gezien is het vaak van belang dat ouders hun kinderen van de giften kunnen laten genieten, en deze ouders dat ook daadwerkelijk meemaken.

Papieren schenking
Als jouw ouders onvoldoende liquiditeiten hebben voor het afstaan van substantiële delen van hun vermogen, dan biedt een papieren schenking uitkomst. Het bezit blijft dan immers gewoon beschikbaar voor het levensonderhoud. Wel zal jaarlijks rente aan de kinderen moeten worden betaald over de geschonken vordering.

  • Cijns maakt samen met jou alle belangrijke zaken rondom vermogensoverdracht bespreekbaar.
  • We betrekken daarbij alle partijen en nemen alle belangen in harmonie mee.
  • Cijns laat je nu al de fiscale mogelijkheden benutten, om later een zo gunstig mogelijke vermogensoverdracht te realiseren.

Vermogensoverdracht gekoppeld aan een bedrijfsoverdracht
Is de vermogensoverdracht gekoppeld aan een bedrijfsoverdracht? Dan is de materie nog complexer. Het waarborgen van het voortbestaan van de onderneming is hierbij de eerste prioriteit in de advisering vanuit Cijns. De kernvraag? Welk vermogen moet achterblijven om van te leven en hoe wordt dit vormgegeven? Cijns is hierin graag uw ondernemende adviseur.

Maak nu je afspraak met Cijns!
Al met al kan het op tijd bespreekbaar maken van een erfenis je ouders en jijzelf een hoop (financieel) plezier opleveren. Gelet op de complexiteit raadt Cijns je aan samen met ons snel rond de tafel te gaan. Benieuwd? Kom dan eerst even vrijblijvend en oriënterend overleggen. Maak je afspraak via 055-5762524 of neem contact op middels het contactformulier.