Ben je financieel vrij als je stopt?

Pensioen

Voor Cijns te belangrijk om maar vooruit te blijven schuiven

Het moment van stoppen met je pensioen vergt timing. Tegelijkertijd is de toekomst een glazen bol. Tel daarbij op dat de regelgeving over het pensioen voor velen ongrijpbaar is, en Cijns snapt als geen ander dat jij de regeling van je pensioen wellicht vooruit schuift.

Kennis stevig geborgd in kennisnetwerk
Gelukkig is voor Cijns de pensioenproblematiek wel degelijk tastbaar, overzichtelijk en begrijpelijk. Cijns is niet de pensioenspecialist bij uitstek. Maar de ervaring en de kennis over de pensioenadvisering, inclusief collectieve regelingen, hebben we stevig geborgd in ons kennisnetwerk.

Cijns beheerst alle mogelijkheden voor pensioenuitkeringen
Onbekend is vaak dat, mits de pensioenregeling daarin voorziet, de pensioenuitkeringen passend aan de inkomensbehoefte zijn te maken. Zo kan nabestaandenpensioen worden uitgeruild tegen ouderdomspensioen. Of kan er in de eerste pensioenjaren een hoge uitkering worden genoten en in periode daarna een lagere uitkering. Het pensioen kan eerder ingaan, worden uitgesteld of in deeltijd worden genoten.

  • Door het maken, en onderhouden van een gedegen financiële planning ben jij al in een vroegtijdig stadium op de hoogte van jouw vermogens- en inkomenspositie.
  • Dus is het moment waarop, en de omstandigheden waaronder, jij met pensioen gaat geen verrassing.
  • Met pensioen gaan vraagt dan ook de nodige voorbereiding. Het gaat vaak om verschillende pensioensoorten (AOW, werknemerspensioen, pensioen in eigen beheer en lijfrente). En al die pensioensoorten keren doorgaans op een ander moment uit.
  • Daarnaast kunnen natuurlijk ook de overwaarde van de woning en het gespaarde vermogen nog een rol spelen om te kunnen voorzien in de inkomens- en vermogensbehoefte.
  • En last but not least is de gezondheidspositie van groot belang.

Maak nu je afspraak met Cijns!
Benieuwd? Kom dan eerst even vrijblijvend en oriënterend overleggen. Maak je afspraak via 055-5762524 of neem contact op middels het contactformulier.