Testamentscan: inzicht in hoeveelheid erfbelasting

Of het voor jou belangrijk is om een testament op te maken hangt af van vele factoren. Het besparen van erfbelasting is er daar één van! Hoeveel belasting je kunt besparen hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Cijns is er in gespecialiseerd om te beoordelen of het verstandig is om een testament op te laten stellen en/of het testament te laten wijzigen. Wij doen dat door middel van een testamentscan.

Berekening verschuldigde erfbelasting

Een testamentscan maakt duidelijk hoeveel erfbelasting je erfgenamen moeten betalen. Wij berekenen dat op basis van je huidige testament of, wanneer je die niet hebt, op basis van de wettelijke regeling. Daar laten wij het niet bij. Wij berekenen namelijk ook de verschuldigde erfbelasting op basis van vier andere veelvoorkomende testamentvarianten. In een adviesdocument krijg je van ons de uitwerking van een fiscale testamentvergelijking overzichtelijk gepresenteerd.

Dit hebben wij van jou nodig hebben om een testamentscan te maken:

  • Naam, geslacht en geboortedatum.
  • Aantal (stief)kinderen.
  • Opgaaf van het vermogen.
  • Huidig testament, indien opgemaakt.
  • Huwelijkse voorwaarden, indien opgemaakt.
  • Opgaaf eenmalige uitkering uit levensverzekering bij overlijden.

Advisering

Als wij je huwelijkse voorwaarden en/of huidig testament beoordelen dan krijg je naast de fiscale testamentscan een advies of het, op basis van niet-fiscale argumenten, verstandig is een testament en of een notariële volmacht op te stellen of te wijzigen.

Rust en duidelijkheid

Na de testamentscan weet je dus of je nalatenschap goed geregeld is of niet. Als dat het geval is dan geeft dat rust en duidelijkheid.

Je nalatenschap regelen

Als de nalatenschap niet goed is geregeld, dan stellen wij graag samen met jou een Erfzakenplan op. Je kunt het niet nalaten die nalatenschap te regelen. Dat ben je naar onze mening aan jezelf, je partner en/of je erfgenamen min of meer verplicht.

Interesse in de testamentscan? Neem contact met ons op.