Erfzakenplan

Als je via onze testamentscan tot de conclusie komt dat er een testament of notariële volmacht moet worden opgemaakt of worden gewijzigd dan kunnen wij je daar mee verder helpen via ons Erfzakenplan. Door met ons samen te werken en met het gebruik van het Erfzakenplan neem jij de regie over je nalatenschap.

Vertaalslag in begrijpelijk plan

In een persoonlijk gesprek inventariseren we wat jouw persoonlijke wensen zijn die in het testament moeten worden opgenomen. Wij vinden het belangrijk dat je goed begrijpt wat je gaat regelen. Het is taaie kost, maar voor ons “dagelijks werk”. In Jip en Janneke taal maken wij de vertaalslag van stoffige juridische taal naar een plan dat jij begrijpt en in eigen woorden kan uitleggen. Je weet wat je gaat regelen. Vervolgens nemen we contact op met de notaris om het testament op te laten maken. Als we het concept-testament hebben ontvangen van de notaris controleren we of het overeenkomt met jouw wensen voordat we het naar je toezenden.

Inachtneming beroepsregels

Vanwege de beroepsregels zal de notaris ook nog afstemmen of je wensen op een juiste manier in het testament terecht zijn gekomen. Daarna zal hij de testamenten formaliseren.

Wat zijn de kosten van het Erfzakenplan?

Vanwege ons specialisme op het gebied van het huwelijksvermogen- en erfrecht en het verkregen vertrouwen dat wij door intensieve samenwerking met notarissen hebben opgebouwd, zijn de tarieven van de notaris verlaagd. Daar profiteer jij van. Van dubbele kosten is dus geen sprake.

Persoonlijke aandacht en inzicht

Het grote voordeel van het Erfzakenplan is de persoonlijke aandacht die je van ons krijgt en het feit dat je ook daadwerkelijk begrijpt wat je hebt geregeld.

Extra werkzaamheden altijd in overleg

Als blijkt dat wij meer tijd nodig hebben, zullen we dat in een vroegtijdig stadium met jou communiceren. Na het eerste adviesgesprek is het voor ons doorgaans wel duidelijk of er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor extra werkzaamheden nodig zijn.

Graag worden wij jouw adviseur “van wieg tot graf”

Het is daarom van belang dat jij ons op de hoogte houdt van het wijzigen van je persoonlijke omstandigheden.

Interessante korting

Via nieuwsbrieven houden we jou op de hoogte van wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van de notariële volmachten en testamenten.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken neem dan contact met ons op via info@cijns.nl of bel ons op 055-5762524. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van het vragenformulier op onze website.