Meer blogberichten

“Cijns | Erfzaken en Finance for Life geven samen financieel totaaladvies”

Karin Oosterhuis is eigenaar van Finance for Life en gevestigd in hetzelfde bedrijfspand als Cijns | Erfzaken. Ook werken beide bedrijven nauw samen, uiteraard in het belang van de gezamenlijke klant. Kortom, de hoogste tijd om Karin aan u voor te stellen in de nieuwsbrief van Cijns: “Cijns | Erfzaken en Finance for Life geven samen financieel totaaladvies: voor en na een overlijden.”

Focus op privé financiën
Finance for Life focust vooral op inkomensplanning en de financiële kant van echtscheiding: “Mijn doelgroep is vooral de particuliere klant en de ondernemer in privé. Ik breng hun financiële toekomst in kaart, en analyseer de pensioenvoorzieningen, eventuele lijfrentes, aanwezig vermogen en bekijk de hypotheek. Ik maak een financiële foto, bespreek de wensen en bekijk samen met de klant hoe deze zijn te realiseren. Als het nodig is, werk ik hiervoor samen met de accountant of een andere adviseur van de klant.”

Financieel inzicht bij scheiding
“Bij een scheiding kijk ik vooral naar de toekomst. Op welke manier kunnen beide partijen financieel verder? Door financieel inzicht te geven tijdens het scheidingsproces ontstaat er wederzijds begrip en rust waardoor er betere afspraken gemaakt kunnen worden.” Karin houdt uiteraard alle recente ontwikkelingen bij binnen haar vakgebied: “Neem de voorgenomen wettelijke daling van de verplichte termijn van alimentatiebetaling van 12 naar 5 jaar. Dit gaat echt heel veel impact krijgen. Ik kan daar actueel over adviseren.”

Advies: regel je pensioen eerder
Over het algemeen ziet Karin dat haar klanten pas in een later stadium écht gaan nadenken over hun pensioen. Vaak pas als dat moment voor de deur staat: “Het is goed daar veel eerder over na te denken en maatregelen te nemen. Je kunt bijvoorbeeld besluiten een deel van je hypotheek eerder af te lossen, waardoor je meer ruimte hebt om eerder te stoppen met werken. Hiermee kun je voorkomen, dat je écht tot je 67ste of 68ste moet doorwerken, zoals de overheid wil. Door slim en tijdig plannen kun je dan alsnog met je 65ste of 66ste met pensioen. Het is bijvoorbeeld al interessant om naar je toekomst te kijken als je midden 30 bent, ook al lijkt je pensioen dan nog heel ver weg.” Het zelf goed regelen van je pensioen is urgenter dan ooit, beklemtoont Karin: “Kijk naar het uitblijven van het Pensioenakkoord. De verantwoordelijkheid van de burger om zelf zaken te regelen wordt steeds groter.”

Advies: start op tijd met afbouwen
Een advies van Karin is ook om je pensioen wat naar voren te halen of eerder te kiezen voor deeltijdpensioen: “Ik ben er een groot voorstander van dat mensen vanaf een jaar of 60 kunnen starten met afbouwen. Je hoeft dan niet tot het laatste moment tot op je toppen door te blijven werken en je geniet van meer vrije tijd terwijl je pensioenopbouw door blijft gaan. Gemiddeld vanaf 60 jaar is dat een heel aantrekkelijke optie die ik graag adviseer. Er blijkt vaak meer mogelijk dan men zelf denkt om op een rustige manier naar je pensioen toe te werken. Eigenlijk durf ik te stellen dat pensioen iets is voor alle leeftijden en niet alleen voor 55+.” Tip: veel mensen hebben in het verleden een lijfrentepolis afgesloten in combinatie met een bedrijfsspaarregeling. Dit zijn wellicht niet zulke grote bedragen, maar kunnen wel een leuke aanvulling zijn op je (deeltijd)pensioen. Dus ga op zoek naar oude polissen.

Samenwerking met Cijns | Erfzaken
Zoals gezegd, werkt Karin ook nauw samen met Cijns | Erfzaken: “Cijns | Erfzaken en Finance for Life kunnen samen optrekken bij scheidingen, uiteraard in het belang van de klant. Cijns | Erfzaken heeft veel verstand van de fiscale kant van een scheiding, en ik op mijn beurt breng mijn financiële kennis in. Samen kunnen we hierin zowel ondernemers als particulieren ontzorgen en integraal adviseren.”

Zorg voor je nabestaanden
Hoe laat je je nabestaanden achter als je overlijdt? Mensen denken daar helaas vaak te gunstig over. Karin: “Is er een nabestaandenpensioen en is het testament goed geregeld? Daar denken heel veel mensen te weinig of niet over na. Ook hierin kunnen we samenwerken. Voor een goed testament en nalatenschapsplanning verwijs ik dan ook graag naar de experts van Cijns | Erfzaken.”

Klanten van Cijns | Erfzaken adviseren
Vice versa kan Finance for Life klanten van Cijns | Erfzaken adviseren als zij financieel advies nodig hebben. Denk aan het omzetten van een aflopende lijfrente in een inkomensproduct. “Finance for Life beschikt over een AFM vergunning waardoor wij niet alleen adviseren, maar u ook direct helpen om het juiste product af te sluiten. In die zin vullen Cijns | Erfzaken en Finance for Life elkaar aan met een compleet pakket financiële en fiscale diensten, zowel bij leven en welzijn als na het overlijden”, besluit Karin.

Voor meer informatie over Finance for life verwijzen we u graag naar de website: www.financeforlife.nl

 

Bericht delen op:
| | Linkedin